Контакти

Контакти

  • Веолия България
    Бизнес парк София, Сграда 2А, "Младост" 4, 1766 София, България
    тел.:+359 2 812 2520; факс:+359 2 875 0168
    e-mail: veolia.bulgaria@veolia.com
Вашите данни
Задължителни полета
Задължителни полета
Вашето съобщение