Видео

Откъде идва водата на София?

 

Дискусионен форум в София "Кръгова икономика" 2018

 

 

Веолия и Софийска вода част от групата

 

 

Веолия в България

 

 

Веолия Полша

 

 

Оползотворяване на биогаз от Веолия

 

 

Вижте какво прави Веолия всеки ден

 

Отпадъчните води като алтернативен източник на енергия
Арас, Франция

 

Кръговата икономика в България. Примери за устойчиво развитие

 

 

Походът на водата

 

 

Съживената река