Медии
15 march 2018

Награди за студентска солидарност: „Веолия“ награждава иновативни студентски инициативи за подкрепа

• За десета година „Веолия“, с подкрепата на Фондацията си, публикува покана за проекти, за да насърчи и подкрепи студентски проекти с нестопанска цел;
• Победителите ще получат финансова и техническа подкрепа;
• Крайният срок за подаване на заявлението е 30 април 2018 г.

С наградата за студентска солидарност „Веолия“ се стреми да насърчава студентски асоциации във Франция и в чужбина, които са свързани с някоя от трите основни сфери на дейност на Фондацията на „Веолия“: 
Международна подкрепа за развитие 
Социални връзки и възможности за заетост  
Опазване на околната среда и биологичното разнообразие. 
 
Жури с представители на „Веолия“, училища, университети и асоциации ще избере 3 проекта. За тази 10-та годишнина, предварително избрани студентски асоциации ще бъдат поканени да защитят проекта си устно.   
 
Победителите ще получат финансова помощ според нуждите и конкретната ситуация във връзка с проекта, както и техническа подкрепа – съдействие на експерти от Групата Веолия по света чрез Програмата за спонсориране на умения. 
 
Наградата за студентската солидарност насърчава обществено-ориентирания подход на „Веолия“, заедно със студенти от френски и други университети по света, и ангажимента на Групата за опазване на околната среда, помощ за развитие и борбата срещу социалното изключване. 
 
Цялата информация за участие (дневен ред, правила, критерии за подбор) e публикувана на уебсайта на Фондацията и на страницата във Фейсбук на Student Solidarity Award