Медии
2 october 2019

Веолия е на второ място за 2019 г. във водния и комунално-битов сектор според индекса за устойчивост на Дау-Джоунс

Включена за трета поредна година в класацията по индекса за устойчивост на Дау-Джоунс (DJSI), Веолия заема 2-ро място сред 41 компании във водния и комунално-битов сектор. Това е признание за лидерството на Групата в устойчивото развитие.

На база оценката на организацията RobecoSAM, индексът за устойчивост Дау-Джоунс класира компаниите според устойчивите им практики. Повече от 600 са показателите, по които компании в 61 сектора се проверяват всяка година. Подбират се тези с най-добро представяне по икономически, екологични, социални и обществени критерии. Тези компании получават признанието за най-добре управляващи и предвиждащи предизвикателствата и възможностите за устойчивото развитие. 

Това 2-ро място по индекса за устойчивост за 2019 г. е реално признание за неотменния ангажимент на Веолия и служителите ѝ за поемане на екологична, социална и обществена отговорност. Този ангажимент сега е част от “Целта” на Групата, която беше приета на проведеното на 18 април общо събрание. За първи път Веолия се включва в оценката по индекса DJSI през 2017 г.
Във всеки сектор се избират само 10% от най-големите компании в света: през 2019 г. по индекса за устойчивост във водния и комунално-битовия сектор бяха избрани 5 компании за целия свят и 4 - в Европа. 

Нови критерии през 2019 г. 

Индексите за устойчивост DJSI са съвместна инициатива на S&P Dow Jones Indices (глобална база данни за финансовите пазари) и RobecoSAM (специализирана в устойчивите инвестиции и пионер в използването на екологични, социални и управленски критерии (ESG)). 
 
RobecoSAM съставя една от най-всеобхватните бази данни за устойчиво развитие въз основа на годишен анализ (Оценка на корпоративната устойчивост) по горните критерии на повече от 4 700 публично търгувани компании. През 2019 г., изискванията по критериите за „информационна сигурност, киберсигурност и осигуреност с ИТ системи“ и „неприкосновеност на личните данни“ бяха завишени в Оценката на корпоративната устойчивост поради нарастващото им значение за инвеститорите.