Обследване на водоснабдителни системи

Ние предлагаме обследване на съществуващи водоснабдителни системи (или мрежи) включващи заснемане, измерване на налягане и дебит в характерни възли, анализиране

Какво включва нашата услуга?

Обследването включва набор от съвременни измервателни и софтуерни инструменти:

 • Трасиране – виж абзац 3)
 • Геодезично заснемане с професионален GPS апарат
 • Измерване на напор с електронно сензорно устройство със запис на данните на различни интервали от време
 • Измерване на водни количества в характерни точки от системата – при осигурен достъп до тръбата и добри хидравлични условия за надеждно измерване – използва се преносим ултразвуков разходомер. Можем да ползваме и данни от съществуващи водомерни устройства, ако имат импулсен изход за данни
 • Инженерен анализ на всички данни – геометрични и хидравлични – проблеми, препоръки, възможности
 • Може да разчитате на нас за инженерен анализ на всички данни – геометрични и хидравлични – проблеми, препоръки, възможности.

 

Какви са ползите за Вас?

Детайлно познаване на вашата водоснабдителна система:

Информация за реалното местоположение и дълбочина на проводите без разкопаване.

 • Трасирането дава информация за реалното местоположение и дълбочина на проводите, без да е нужно разкопаване.
  Технологията има ограничения и слаби места, но работи добре в над 70% от случаите. Предварителен наш анализ може да ви ориентира какви резултати да очаквате.
 • Геодезичното заснемане на характерни структури или трасета ви позволява да получите електронно позициониране на вашите проводи върху реалната земна карта, съвместимо с Google и кадастралните карти на територията.
  Можете да видите вашите мрежи в подложка на Google Earth, да създадете ГИС или да ги нанесете в кадастъра.

Измервания на напор и водно количество.

 • Измерванията на напор и водно количество са основни хидравлични характеристики на вашата система, за да се разбере как работи на практика.

Инженерен анализ ще Ви информира има ли проблеми.

 • Инженерният анализ ще ви информира има ли проблеми, къде са и от какво естество, какви възможни решения има и как да се реализират.

При по-сложни системи, при които инженерният анализ ще е труден и с недостатъчна надеждност на изводите – предлагаме компютърно моделиране на цялата система или части от нея

* УСЛУГАТА СЕ ИЗВЪРШВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС:

[email protected][email protected]

Информация за геометрични и хидравлични характеристики на мрежите, плюс анализ и възможни решения. 


Реално местоположение и дълбочина на проводите

Хидравлични характеристики на системата

Инженерен анализ на заснетата и събрана информация