Софийска вода посрещна партньори на Столична община по проект за кръгова икономика в управлението на отпадъци

Софийската пречиствателна станция за отпадъчни води „Кубратово“ стана домакин по проект “Ориентиране на Европейските региони към кръговата икономика – CircE” към Столична община.

Станцията отвори врати за представители от 7 европейски области – Община Милано, Независима област Каталуния, Испания; Федерален офис на Долна Силезия, Полша; Провинция Гендерланд, Холандия; Организация за рециклиране на отпадъците, Великобритания; Предприятие за градско развитие в регион Отс, Франция; Организация на общините и градовете в Република Словения.

Основната цел на проекта е разработване на Стратегия за устойчиво интегрирано управление на отпадъците, както и тяхното рециклиране с цел повторно използване. Проектът CircE има за цел да подпомогне градовете партньори в разработването на местни стратегии за действие и преминаване към кръгова икономика.

Софийска вода участва в проекта от самото му начало през 2017 г. като заинтересована страна към Столична община. През 2018 г., представители на компанията участваха в стратегическото планиране на общината, а работата на СПСОВ бе представена чрез публикация в мрежата на всеки един от 8-те европейски партньора по проекта. Тази седмица гостите ни от Италия, Испания, Полша, Холандия, Великобритания, Франция и Словения имаха възможността да се  запознаха „на живо“ с добрите практики за управление на отпадъците и енергийна независимост - оползотворяване на утайките и производството на зелена енергия от биогаз, въведени в СПСОВ Кубратово.