Resourcer ли си?

Тест!

Resourcer ли си?

Ние във Veolia обичаме да не разчитаме единствено на първите впечатления. Виждаме решения там, където другите виждат проблеми. Всички ние споделяме общата нагласа да сме винаги оптимистични, никога да не се предаваме и да вървим напред заедно. А ти? Един от нас ли си?

Въпрос 1/5Парижкото споразумение от форума COP21 през 2015 г. постави за цел до края на века да ограничим глобалното повишаване на температурата с не повече от 2⁰C. Според теб:

Въпрос 2/5Мислиш ли, че е възможно отпадъчната вода да се преработва и да се използва за питейна?

Въпрос 3/5Какво мислиш за идеята остатъчната топлина от центровете за данни да се използва за отопление на околните сгради?

Въпрос 4/5Каква би била реакцията ти, ако ти кажем, че Veolia работи със стартиращи бизнеси по експерименти, които повишават количествата на ларви на насекоми в отпадъците и по този начин ги превръща в протеин за животните?

Въпрос 5/5Какво е мотото ти?

Твоите отговори са предимно

Ти си оптимист Ти си оптимист Ти винаги си оптимист

Браво! Ти винаги си оптимист, точно както Resourcer-ите!

Resourcer-ите са оптимистични. Те възприемат света от различна гледна точка и го виждат такъв, какъвто би могъл да стане, а не просто какъвто е. Превръщат проблемите във възможности и създават иновативни решения за предизвикателствата около себе си.

Свободни позиции за работа при нас

Твоите отговори са предимно

Ти не се отказваш Ти не се отказваш Ти не се отказваш

Браво! Ти никога не се отказваш, точно както Resourcer-ите!

Resourcer-ите никога не се отказват. Те са издръжливи, решителни и отдадени. Не спират, докато не намерят търсения отговор. Когато предприемат някакви действия, те не просто навлизат в същината на проблема - те изследват нови територии и намират най-добрите решения.

Свободни позиции за работа при нас

Твоите отговори са предимно

Ти се движиш заедно със своя екип напред Движим се заедно Движим се заедно

Браво! Ти се движиш напред заедно със своя екип, точно както Resourcer-ите!

Resourcer-ите винаги работят заедно. Те са отворени към света и към другите. Не се колебаят да включат в проектите си всеки, който би допринесъл за крайния успех. Способността им да събират хората им позволява да създават силни и сплотени общности.

Свободни позиции за работа при нас