Ден на отворените врати в Пречиствателната станция за отпадъчни води на София

„Софийска вода“ прие на територията на една от най-големите пречиствателни станции за отпадъчни води на Балканите край Кубратово над 50 посетители. Събитието бе инициирано по повод започващата Европейска седмица за намаляване на отпадъците. Столичната ВиК компания предложи една нетрадиционна семейна разходка за всички с интерес към технологиите и любознателните да видят отблизо и разберат какво се случва със замърсената вода на едномилионния ни град и процесите по пречистването й. Екип на „Софийска вода“ показа в съботния ден как на практика една голямата кална река се връща обратно в природата чиста и безопасна.

От пускането си в експлоатация през 1984г. до момента, ПСОВ Кубратово показва стабилна технологична експлоатация, а оптимизацията на производствените процеси при пречистване, благодарение на приложения международен опит на Веолия, тази година затвърди нейната енергийна ефективност като прибави още 5% отгоре произведена „зелена енергия“ и надхвърли собствените си енергийни нужди. Тук се произвежда средно 65 MWh зелена енергия на ден.
 
За „Софийска вода” АД, част от международната група „Веолия”, е изключително важно опазването на околната среда и биоразнообразието в природата. Под девиза „Възстановяваме ресурсите на света“ се изпълняват стриктно поети ангажименти за намаляване на парниковите газове.