Публикации

Veolia Climate report 2023

Веолия накратко

Екологична трансформация 2023

Planet Magazine #25

Нашите решения за адаптиране към изменението на климата 2023

Planet Magazine #24

Planet Magazine #23 February

ЕДФ и Веолия съобщават за създаването на Waste2Glass

Рестарт на световните ресурси