Публикации

Planet Magazine #24

Planet Magazine #24
PDF - 80.93 MB

Planet Magazine #23 February

ЕДФ и Веолия съобщават за създаването на Waste2Glass

Рестарт на световните ресурси

Амбицията ни е Веолия да се превърне в еталон за екологична трансформация

10 години Софийска вода като част от Веолия

Компания на бъдещето, Интервю на сп. Forbes с Франсоа Деберг, Регионален директор на Веолия за България и Западните Балкани

Софийска вода част от Веолия: Инвестираме в качеството на водните услуги

Vasil_Trenev_24Chasa.pdf
JPG - 426.92 KB
24chasa-VTrenev_BG
PDF - 613.86 KB

Рекордни инвестиции, отлична вода

„Софийска вода“ изгражда специалисти на световно ниво