Публикации

Barometer- International Results 2024

Barometer-EU Results 2024

Integrated report 2023-2024 Veolia

Ecological transformation CEE best practices

Veolia Climate report 2023

Веолия накратко

Екологична трансформация 2023

Planet Magazine #25

Нашите решения за адаптиране към изменението на климата 2023