Публикации

Екологична трансформация 2023

Planet Magazine #25

Нашите решения за адаптиране към изменението на климата 2023

Planet Magazine #24

Planet Magazine #23 February

ЕДФ и Веолия съобщават за създаването на Waste2Glass

Рестарт на световните ресурси

Амбицията ни е Веолия да се превърне в еталон за екологична трансформация

10 години Софийска вода като част от Веолия

Компания на бъдещето, Интервю на сп. Forbes с Франсоа Деберг, Регионален директор на Веолия за България и Западните Балкани