Кръгова икономика

Трябва да действаме сега – да работим за възстановяването на ресурсите си, да намаляваме зависимостта си и да изграждаме и прилагаме по-високотехнологични и устойчиви решения за осигуряване на ресурсите на нашата планета.

Живеем в свят с неустойчиво използване на природните ресурси. Натискът върху тях само се увеличава, което води до ускореното им изчерпване. Организацията MAHB (Алианс на хилядолетието за човечеството и биосферата) потвърждава това и прогнозира, че петролът ще бъде изчерпан до 2050 г., ако продължаваме да го използваме като основен източник на енергия. Това означава, че производствената индустрия и транспортът са засегнати. По същия начин недостигът на вода, разнообразието на храните и загубата на биоразнообразие – всички те на свой ред биха имали пагубно въздействие върху човешкото здраве и благосъстояние.

Водещият проект на Веолия в България, свързан с кръговата икономика е софийската пречиствателна станция за отпадъчни води край Кубратово.

Той е "зелената перла" в системата от над 3000 пречиствателни станции на Веолия по света. От 2015 г. станцията на "Софийска вода" е енергийно независима, като произвежда биогаз от утайките, отделяни при пречистването на водата, и спестява над 70 000 т емисии на CO2 годишно. Днес произведената ВЕИ енергия надхвърля нуждите на съоръжението (117% през 2022 г.), a излишъкът покрива до 90% от нуждите на цялата "Софийска вода". Останалите 10% дружеството планира да осигури с изграждането и на 2,4 МВ соларна централа. Така до 2025 г. "Софийска вода" ще е първото енергийно неутрално дружество в региона със собствена ВЕИ енергия.

Може да прочетете и за партньорството на Веолия, С Л’Ореал за доставката на рециклирана пластмаса в подкрепа на кръговата икономика тук.

При производството на козметични опаковки от рециклирана пластмаса могат да се избегнат между 50 и 70 % от емисиите на CO2 в сравнение със стандартната бутилка. Veolia и L'Oréal обединиха усилията си за намаляване на въглеродния отпечатък на козметичните опаковки в рамките на кръговата икономика. По този начин Veolia ще доставя висококачествена рециклирана пластмаса за опаковките на L'Oréal по целия свят.

Рециклираната пластмаса се получава след преработка на пластмасови отпадъци от опаковки на продукти, и по-конкретно пластмасови шишета. Те се събират по специален, който осигурява чистота на материала и изискват специфични методи за преработка.

В допълнение, за да се гарантира максимална безопасност за здравето на потребителите, тази рециклирана пластмаса, използвана за производството на нови опаковки за козметични продукти, отговаря на изискванията на хранителната индустрия и е обект на много строго сертифициране. За да изпълни международните изисквания за сертифициране*, Веолия въвежда иновативна технология за пелетизиране на основата на система за отстраняване на органичните съединения за получаване на изключително висококачествена пластмаса, за която има много голямо търсене в световен мащаб. Разработеният от Веолия процес прави възможно получаването на качествен еквивалент на първичната пластмаса.

 

* Администрация по храните и лекарствата.

Висококачествени рециклирани пластмасови смоли