Инвестираме, за да подобряваме качеството на живот

За качеството на живот трябва да се борим! Борим се за него от години чрез нашия ангажимент за устойчивост, като решаваме проблеми, свързани с достъпа до вода, качеството на въздуха и отпадъците, и действаме солидарно във всяка част на света. Искаме да отговорим на предизвикателствата за подобряване на качеството на живот и осигуряване на приобщаващ растеж чрез подход, съсредоточен върху споделения напредък.

Здраве, безопасност, благополучие, образование: какво включва качеството на живот?

 

Качеството на живот може да се определи като съответствие между ресурсите, които околната среда може да предостави, и нуждите на местното население. Това понятие включва здравето, но и нещо повече. То включва и фактори като:

  • естествената околна среда (климат, биоразнообразие);
  • качество на живот в градовете (чистота, здраве, комфорт);
  • храна (осигуряване на храна за всички);
  • социално приобщаване и солидарност (намаляване на неравенствата).

Съществуват инструменти за измерване на качеството на живот, като например индекс на човешкото развитие. Той се използва за оценка на възприятията за благосъстояние по отношение на богатство (материално и нематериално), очаквана продължителност на живота при раждане и ниво на образование.

 

Какви действия предприемаме, за да подобрим качеството на живот?

 

Действията ни се ръководят от няколко основни съображения: здравословни градове, храна и биоконверсия, опазване на биоразнообразието, социално приобщаване и солидарност.

Ние сме тук, за да гарантираме, че хората могат да продължат да процъфтяват. Тук сме, за да изчистим. За почистване, възстановяване, рециклиране и за осигуряване на възобновяема енергия и дезинфекцирана вода.

Това е нашата цел.

Правим въздуха по-чист

Фокусираме се върху качеството на въздуха, за да направим градовете по-здравословни места за живеене. По-чистият въздух помага за предотвратяването на милиони случаи на преждевременна смърт по света. Благодарение на стриктния контрол на атмосферните емисии и миризми в районите около пречиствателните станции за отпадъчни води и работата ни за подобряване на качеството на въздуха в сградите, училищата и т.н., ние имаме важна роля и работим в полза на общественото здраве.

Научете повече за нашите решения за:

Поставяме биоразнообразието в основата на всичко, което правим

Биоразнообразието е от съществено значение за околната среда, за храната, питейната вода, наторяването на почвата и т.н. Поели сме ангажимент да го опазваме, като внедряваме осъществими планове за действие на нашите обекти и на обектите на нашите клиенти. Предлагаме също така решения за градско земеделие и за по-устойчиво управление на градовете, по-специално чрез подкрепа за екорайони.

Научете повече за нашите решения за: