"Веолия Енерджи Варна"

"Веолия Енерджи Варна" експлоатира топлофикационната мрежа в град Варна и предоставя услугата отопление и топла вода на повече от 15 000 клиенти – битови и стопански потребители, както и на общински и административни сгради.

Освен това компанията проектира, изгражда и експлоатира централизирани и локални отоплителни системи извън обхвата на топлофикационната мрежа , като предлага цялостни решения за енергийно управление.

Мисията ни е да удовлетворяваме потребността за топлинна енергия на все по-голям брой клиенти, да намаляваме последиците върху околната среда, да повишаваме енергийната ефективност и да оптимизираме разходите за енергия при крайни клиенти.

Имаме амбицията да направим във Варна това, което успешно успяхме да постигнем в другите държави.

 

Стремим се постоянно да помагаме на нашата планета, като използваме екологично-щадящи технологии и увеличаваме енергийната ефективност. Ние сме повече от доставчик на топлинна енергия, дейността ни е напълно ориентирана към нуждите и поведението на нашите клиенти.

Ние вярваме и непрекъснато доказваме, че е възможно да водим по-добър социално-икономически и природо-съобразен живот.

През 2007 Веолия Енерджи България печели договора за придобиване на топлофикационната мрежа на третия по големина град в България – Варна.

През първите години Веолия Енерджи България, чрез Енерджи Варна, налага нови стандарти в управлението на дейността и подобрява многократно качеството на услугите, предлагани във Варна.

Веолия Енерджи България е не само доставчик на топлинна енергия, но дружеството се стреми непрекъснато да отговаря на променящите се очаквания на своите клиенти.

"Веолия Енерджи Варна" ЕАД

Бул. "Янош Хуняди" №5, п.к. 26
Гр. Варна

0800 1 44 48
Безплатен телефон
Email: 
[email protected]