Контакти

 

Веолия България развива своята дейност чрез дружествата: "Софийска вода" АД, "Веолия Енерджи Варна" ЕАД и "Веолия Сълюшънс България" ЕАД. За контакт:

"Софийска вода" АД

1618 София,
Бул. "Цар Борис III" № 159,
етаж 2 и 3

0800 1 21 21
Безплатен
денонощен телефон

www.sofiyskavoda.bg

"Веолия Енерджи Варна" ЕАД
 

9020 Варна,
Бул. "Янош Хуняди" №5, п.к. 26

0800 1 44 48
Безплатен телефон
Email:
[email protected]

https://energy-varna.bg

"Веолия Сълюшънс България" ЕАД

1618 София,
Бул. "Цар Борис III" №159,
етаж 11

02 813 20 21
[email protected]
[email protected]

Веолия България
1618 София, Бул. "Цар Борис III" №159, 
тел.:+359 2 813 20 21, факс:+359 2 813 20 21
e-mail: [email protected]

Вашите данни

АДРЕС

Вашето съобщение

Само един файл.
8 MB лимит
Видове файлове: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods