Контакти

Веолия България развива своята дейност чрез дружествата: "Софийска вода" АД, "Веолия Енерджи Варна" ЕАД и "Веолия Сълюшънс България" ЕАД. За контакт:

"Софийска вода" АД

София 1618,
жк Бъкстон,
Бул. "Цар Борис III" № 159,
ет. 2, 3

0800 1 21 21
Безплатен
денонощен телефон

"Веолия Енерджи Варна" ЕАД

Бул. "Янош Хуняди" №5, п.к. 26
Гр. Варна

0800 1 44 48
Безплатен телефон
Email:
[email protected]

"Веолия Сълюшънс България" ЕАД

1618 София, жк Бъкстон,
Бул. "Цар Борис III" №159,

етаж 11

02 813 20 21
[email protected]

Веолия България

1618 София, жк Бъкстон, Бул. "Цар Борис III" №159, 

тел.:+359 2 813 20 21, факс:+359 2 813 20 21

e-mail: [email protected]

Вашите данни

АДРЕС

Вашето съобщение

Само един файл.
8 MB лимит
Видове файлове: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods