Правна информация

Правна информация

Чрез използването на този уебсайт ("сайтът"), потребителят ("потребителят") приема условията за ползване.

Уебсайт – "Веолия България"

Сайтът предоставя информация за "Веолия Сървисиз България" (информацията по-долу) и нейните дъщерни компании.

Тя се публикува от "Веолия Сървисиз България" ЕАД, еднолично акционерно дружество с капитал 15 191 750 лв., вписано по българското законодателство в българския Търговски регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, поддържани от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието под № 121371700, с централно управление на адрес: ул. "Цар Борис III" № 159, етаж 11, 1618 София, България и телефон: +359 2 813 20 21.

Изпълнителен директор е г-н Франсоа Деберг.

Имейл: [email protected]

Сайтът се хоства от:
Amazon Web Services, Ирландия
One Burlington Plaza,
Burlington Road,
Dublin 4

Защитени права и разрешения, предоставени на Потребителя

Съдържанието на този cайт, разработен от "Веолия Сървисиз България" ЕАД, е защитено по-конкретно от законодателството за интелектуалната собственост и в частност за авторските права и търговските марки.

Съдържанието включва архитектурата, графичния дизайн (вкл. цветове, шрифтове и графичното оформление на екраните) и цялата информация и други елементи, налични на сайта, или до които се получава достъп на и/или чрез сайта, като например документи, статии, снимки, илюстрации, образи, търговски марки и лога (особено тези на Veolia Environnement SA, Veolia Water, Veolia Energy и Veolia Waste Recycling), данни, база данни и цялото звуково съдържание (напр. гласове, музика или звукови ефекти), неподвижни изображения или анимирани графики (като анимации или видеа), специфични софтуерни разработки и програми за изтегляне на файлове.

Това съдържание е изключителна собственост на "Веолия Сървисиз България" ЕАД и нейните дъщерни дружества, доставчици на технически услуги или други трети страни, които са разрешили на "Веолия Сървисиз България" ЕАД или нейните дъщерни дружества да го използват.

"Веолия Енвиронман" СА притежава марките "ВЕОЛИЯ" (VEOLIA), както и всички имена на домейни, които съдържат търговската марка "ВЕОЛИЯ".

Потребителят има достъп, може да ползва сайта и неговото съдържание и евентуално да изтегля налични на сайта материали.

Потребителят не може:

  • да копира, възпроизвежда, имитира, разпространява, излъчва, публикува, завежда или регистрира по какъвто и да е начин сайта или част от него и съдържанието му, чрез всякакви средства и на какъвто и да е носител;
  • да адаптира, превежда, променя по всякакъв начин всички или всяка една част на сайта и съдържанието му чрез всякакви средства и на какъвто и да е носител;
  • да създава композитни или деривативни изображения на основата на всички или отделни части от сайта или съдържанието;
  • да декомпилира, използва реверсивно софтуерно инженерство или деасемблира целия сайт или части от него.

Лице, което не спазва тези законови разпоредби, може да бъде обвинено в нарушение и да подлежи на предвидените в закона санкции, независимо от всякакви други претенции от страна на "Веолия Сървисиз България" ЕАД и нейните дъщерни дружества.

Отговорност

"Веолия Сървисиз България" ЕАД и дъщерните ѝ дружества не поемат каквато и да е отговорност за преки или косвени, случайни или последващи вреди, загуба на данни или доходи, възникващи от или във връзка с ползването и функционирането на уебсайта и неговото съдържание.

"Веолия Сървисиз България" ЕАД ще направи всичко възможно, за да осигурява постоянен достъп на посетителите до своя уебсайт. Независимо от това, "Веолия Сървисиз България" ЕАД не носи отговорност, ако по каквато и да е причина уебсайтът не е достъпен.

В съдържанието периодично се правят промени и актуализации. Във връзка с това, "Веолия Сървисиз България" ЕАД и дъщерните ѝ компании си запазват правото да извършват по всяко време модификации, поправки или промени.

Хиперлинковете на този сайт позволяват да се прехвърляте в други сайтове. Тези линкове се осигуряват само за Ваше удобство и не предполагат реклама или одобрение от "Веолия Сървисиз България" ЕАД и дъщерните ѝ дружества на уебсайтове на трети страни, към които препращат тези връзки. "Веолия Сървисиз България" ЕАД и дъщерните ѝ дружества нямат контрол върху уебсайтовете на трети страни и не носят отговорност за условията на достъп до съдържанието на тези уебсайтове, линковете, които съдържат, продуктите или услугите, които предлагат, данните, които се съхраняват и/или използват на техните сървъри, или някакви промени и обновления по тях.

Препратки към търговски марки, имена на продукти, услуги, домейни и компании, различни от "Веолия Сървисиз България" ЕАД и дъщерните ѝ дружества, не предполагат съществуването на някаква връзка между "Веолия Сървисиз България" ЕАД, дъщерните ѝ дружества и въпросните компании, продукти, услуги или брандове.

Политика за поверителност – Събиране и използване на лични данни

Потребителите се информират относно обработването на техните лични данни съгласно Политиката за поверителност, която им е предоставена.

"Бисквитки"

Уебсайтът използва "бисквитки" – малки текстови файлове, които се запазват на Вашия компютър, таблет или мобилен телефон.

За да се запознаете по-подробно с използваните видове "бисквитки", предназначението им и условията, при които те събират информация, моля да направите справка в нашата Политика за "бисквитките".

Компетентност и приложимо право

Уебсайтът и условията за неговото ползване се уреждат от българското законодателство. Българският съд е компетентен за разрешаването на всеки спор, възникващ във връзка с уебсайта и условията за неговото ползване.