Нашите професии

Да се присъединиш към екипа на Веолия е повече от това да си намериш работа - развиваш се и градиш кариера.

Във Веолия вярваме, че професионалният опит и потенциалът за развитие, който притежава всеки служител, са еднакво важни.

Инвестираме в хората и ги предизвикваме да надграждат и да развиват професионалните си и личностни умения и качества, и да си поставят високи цели.

Веолия е компания, която развива дейност в сферата на услугите и нашите служители са пример за ангажимента за високо качество и добавена стойност, който поемаме пред нашите клиенти.

 

Стани част от нашия екип 

Инженерни дейности

Ако притежаваш професионална квалификация инженер от специалностите Химично, Електро, Машинно или Строително инженерство, ти можеш да имаш успешна кариера във Веолия.

Като част от екип от различни висококвалифицирани специалисти, ти ще участваш в развиването на бизнес начинания, които допринасят за осигуряването на по-устойчиво бъдеще. Ще срещаш технически и технологични предизвикателства, ще обследваш нови пазари и възможности или ще работиш директно с клиентите, за намирането на устойчиви и иновативни решения.

Експлоатационна дейност

Във Веолия, ти ще бъдеш част от екип с отговорно поведение към планетата и световните ресурси.
Ще използваш уменията и познанията си, за да могат услугите ни да бъдат достъпни по всяко време за нашите клиенти.
Вода, Отпадъци, Енергия: във всичките ни дивизии, ти ще бъдеш активен участник в проекти и иновации, които ще търсят решения на икономическите, екологични и социални предизвикателства на утрешния свят.
 

Спомагателни дейности

Висококвалифицирани експерти, с различни специалности и административни функции, подпомагат оперативната дейност на компанията, на всички нива в организацията.

Ако си екипен играч и притежаваш опит в сферата на Финанси, Снабдяване, ЧР, Право, ИТ, Комуникации или Управление на риска, ти можеш да имаш ключова роля, която ще допринася за бизнес успехите и устойчивото развитие на Веолия.

Искате ли да работите с нас?

Изпратете своята автобиография на [email protected]