Нашите професии

Veolia is a huge business...

...with over 174,000 employees across the world and over 14,000 in the UK alone. We have people in an incredibly wide range of roles and what unites us is our passion and ambition. We're a leader in providing smart environmental solutions - and are looking for people who share our drive and vision.

With us, you'll be part of a culture that's both innovative and inclusive. We really value diverse points of view and encourage everyone to contribute to our goals. To help you, you'll have exceptional learning and development programmes. You can also expect the support of a warm and friendly team.

Инженерни дейности

Ако притежавате професионална квалификация инженер от специалностите Химично, Електро, Машинно или Строително инженерство, Вие можете да имате успешна кариера във Веолия.

Като част от екип от различни висококвалифицирани специалисти, Вие ще участвате в развиването на бизнес начинания, които допринасят за осигуряването на по-устойчиво бъдеще. Ще срещате технически и технологични предизвикателства, ще обследвате нови пазари и възможности или ще работите директно с клиентите, за намирането на устойчиви и иновативни решения.

Експлоатационна дейност

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Спомагателни дейности

Висококвалифицирани експерти, с различни специалности и административни функции, подпомагат оперативната дейност на компанията, на всички нива в организацията.

Ако сте екипен играч и притежавате опит в сферата на Финанси, Снабдяване, ЧР, Право, ИТ, Комуникации или Управление на риска, Вие можете да имате ключова роля, която ще допринася за бизнес успехите и устойчивото развитие на Веолия.