Resourcing the world
Днес природните ресурси са все по-оскъдни при нарастващите потребности на все по-гъсто населения и урбанизиран свят, който е изправен пред пробле...

Energy
През 2007 Веолия Енерджи България спечели договора за придобиване на топлофикационната мрежа на третия по големина град в България – Варна.

Water
От 9 ноември 2010, Веолия притежава мажоритарен дял (77.11%) в частния ВиК оператор, "Софийска вода" АД

Kubratovo
СПСОВ с почти 100% енергийна независимост, благодарение на произведената зелена енергия

Water
От 9 ноември 2010, Веолия притежава мажоритарен дял (77.11%) в частния ВиК оператор, "Софийска вода" АД

Energy
През 2007 Веолия Енерджи България спечели договора за придобиване на топлофикационната мрежа на третия по големина град в България – Варна.

Resourcing the world
Днес природните ресурси са все по-оскъдни при нарастващите потребности на все по-гъсто населения и урбанизиран свят, който е изправен пред пробле...

Waste
Нарастващият обем на отпадъците и свързаните с него рискове водят до нарастващи екологични, икономически и здравни разходи, като превръщат устойч...

Kubratovo
СПСОВ с почти 100% енергийна независимост, благодарение на произведената зелена енергия