Барометър за екологичната трансформация

Първото издание на проучването "Барометър за екологичната трансформация" беше реализирано от Веолия в партньорство с агенцията за проучвания и консултантски услуги "Елаб", като се използва извадка, обхващаща повече от половината световно население.

Това проучване – барометър – е проведено в 25 страни на 5 континента, с извадка, обхващаща повече от половината световно население. Страните са подбрани заради демографската им значимост и релевантност: страни, които са най-засегнати от последиците от климатичните промени, но също така и страни, които са пионери в областта на екологичните политики.

Обхватът на този барометър ни позволява да оценим как се възприемат на глобално и местно ниво съществуващите екологични решения и да открием спирачките и механизмите, които съпътстват внедряването на тези решения. Това е едно информативно проучване, което ще ни помогне да постигнем напредък в дебата и да разберем по-добре как да осъществим екологична трансформация.

ЕТО НЯКОИ ОТ ПЪРВИТЕ ИЗВОДИ ОТ ПРОУЧВАНЕТО – "БАРОМЕТЪР ЗА ЕКОЛОГИЧНАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ"

67%от населението по света изразяват убеденост, че цената на последиците от изменението на климата и замърсяването ще бъде по-голяма от инвестициите, необходими за екологичната трансформация.

Бездействието ще струва повече от действието

60%от населението по света споделят, че е трудно да си представят какво би било ежедневието, ако осъществим екологичната трансформация: 24% нямат никаква представа, 36% имат някаква представа, но е много неясна. Една от причините за това? 56% смятат, че не се обсъждат достатъчно решенията, които е необходимо да се внедрят.

Липса на общ проект за бъдещето

60%са убедени, че бъдещето е в нашите ръце. Това голямо мнозинство от хората вярва в общите действия да ограничаваме и изобретяваме: 55% считат, че е необходимо да променим начина си на живот: да живеем по-разумно И да внедряваме технологии, които да компенсират и намаляват последиците от замърсяването и изменението на климата.

Краят на един свят, но не и края на света