Софийска вода АД, част от Веолия

"Софийска вода", част от Веолия, осигурява управлението на пълния воден цикъл на Столична община и така предоставя услуги на население от над 1,5 млн. души в град София.

 

 

Компанията е най-големият ВиК оператор в България с експертиза в пречистването на питейни води, водоснабдяването, отвеждането и пречистването на отпадъчни води, както и оползотворяването на енергия.

Нашата мисия е да бъдем успешен и първокласен доставчик на висококачествени услуги за нашите клиенти. Ние сме открити, работим в партньорство с обществото и се стремим към непрекъснато подобрение.

 

Водата, която доставяме е качествена и безопасна, и достига до над 1 500 000 жители на столицата на България. Нашата дейност включва експлоатацията, поддръжката и управлението на стотици съоръжения и хиляди метри водопроводи и канали. Екипът ни е създаден от отговорни и високо квалифицирани служители, които са ориентирани към клиентите и всяка година реализират милиони левове инвестиции за развитието и бъдещето на града.

"Софийска вода" АД е създадена през октомври 2000 г. по силата на 25-годишен Договор за концесия. Чрез него Столична община предотстъпва на дружеството експлоатацията и поддръжката на ВиК системата в София.

 

Акционерният ни капитал е разпределен между Столична община (22.9%) и Веолия (77.1% от акциите).

 

ВиК активите са публичка общинска собственост и всички нови съоръжения, изградени със средства на Дружеството са общинска собственост. 

"Софийска вода" АД

София 1618,
жк Бъкстон,
Бул. "Цар Борис III" № 159,

ет. 2, 3

0800 1 21 21
Безплатен
денонощен телефон