Новини

Париж, 30 ноември, 2021г., френските компании ЕДФ и Веолия съобщават за създаването на Waste2Glass, съвместно предприятие с дялово участие 50/50, което ще развива нов сектор, базиран на Geomelt® - технология на витрификация (остъкляване) на Веолия.
Меморандум за сътрудничество и партньорство беше сключен между Тракия икономическа зона (ТИЗ) и Веолия България.
Веолия е избрана за 5-та поредна година според индекса за устойчивост на Дау Джоунс (DJSI), който отличава компаниите с най-добри резултати по отношение на устойчивото развитие. Групата запазва 2-то си място сред 34 компании в сектора води и комбинирани комунално-битови услуги с резултат 82 от 100 точки.
Франсоа Деберг ще участва като лектор в конференцията Net Zero Economy, организирана от "Капитал", която ще се проведе на 23 ноември.