Новини

Новини
Смарт център за мониторинг на Софийска вода, част от Веолия, за да се увери в дистанционния мониторинг и контрол на управлението на водата на София в реално време
Новини
пътешественици и съмишленици на каузата за биоразнообразието от цял свят с подкрепата на Веолия
Най-ценният капитал на „Софийска вода“ АД – човешкият, получи ново признание.
признание за добрия пример за целия сектор в страната
Новини
За четвърта поредна година бяха връчени наградите „Екообщина“ - конкурс, организиран от
Френския Институт и посолството на Р Франция у нас.