Новини

Новини
Смарт център за мониторинг на Софийска вода, част от Веолия, за да се увери в дистанционния мониторинг и контрол на управлението на водата на София в реално време
Новини
пътешественици и съмишленици на каузата за биоразнообразието от цял свят с подкрепата на Веолия
Най-ценният капитал на „Софийска вода“ АД – човешкият, получи ново признание.
признание за добрия пример за целия сектор в страната
Новини
За четвърта поредна година бяха връчени наградите „Екообщина“ - конкурс, организиран от
Френския Институт и посолството на Р Франция у нас.
Новини
Лабораторно-изпитвателният комплекс на ВиК дружеството вече може да дава официално оценки за съответствие на проби спрямо нормативните изисквания
Новини
За четвърта поредна година Веолия в България предостави възможност на български студенти да бъдат част от лятното училище на Групата и да се запознаят с въпросите за устойчиво развитие и кръговата икономика.