Новини

Новини
Смарт център за мониторинг на Софийска вода, част от Веолия, за да се увери в дистанционния мониторинг и контрол на управлението на водата на София в реално време
Новини
пътешественици и съмишленици на каузата за биоразнообразието от цял свят с подкрепата на Веолия