Новини

Новини
пътешественици и съмишленици на каузата за биоразнообразието от цял свят с подкрепата на Веолия
Най-ценният капитал на „Софийска вода“ АД – човешкият, получи ново признание.
признание за добрия пример за целия сектор в страната
Новини
За четвърта поредна година бяха връчени наградите „Екообщина“ - конкурс, организиран от
Френския Институт и посолството на Р Франция у нас.
Новини
Лабораторно-изпитвателният комплекс на ВиК дружеството вече може да дава официално оценки за съответствие на проби спрямо нормативните изисквания
Новини
За четвърта поредна година Веолия в България предостави възможност на български студенти да бъдат част от лятното училище на Групата и да се запознаят с въпросите за устойчиво развитие и кръговата икономика.
Новини
По повод публикуването на резултатите от проучване на института „Елаб“ (Elabe) за Веолия във Франция, Белгия и Шанхай (Китай), на 5 юни 2019 г. Антоан Фреро, Председател на Групата и Главен изпълнителен директор, представи нова оферта на Групата за подобряване на качеството на въздуха в затворени помещения. Тя е иновативна, тъй като обхваща цялата верига за създаване на стойност и взема предвид особеностите и нуждите на различните видове клиенти.
Новини
Софийската пречиствателна станция за отпадъчни води „Кубратово“ стана домакин по проект “Ориентиране на Европейските региони към кръговата икономика – CircE” към Столична община.
Новини
Значима стъпка в спазването на международните екологични стандарти във водния сектор в България