Новини

Екип на „Софийска вода“, част от Веолия, извърши първа по рода си профилактика на биореактор за преработка на органични отпадъци от хранителната индустрия на територията на страната
Устройството следи качеството на водата в язовира в реално време и при необходимост намалява количеството на фитопланктона чрез ултра звук