Новини

Веолия вече работи по разработването на проекти за използване на топлината от канализацията в градовете Познан, Лодз и Варшава, където планира инсталацията на топлинни помпи с общ капацитет между 30 и 50 MW.
Договорът, на обща стойност 4 млрд. евро, предвижда осигуряване на водоснабдителни услуги за 4 милиона жители в 132 общини в региона на Париж за период от 12 години.