Групата Веолия

 

Групата Веолия е световен лидер в оптимизираното управление на ресурсите. С близо 178 780 служители по света Групата създава и предоставя  решения за управлението на услугите в трите направления – вода, енергия и отпадъци, като така допринася за устойчивото развитие на обществата и индустриите.

 

Чрез дейността си в тези три допълващи се направления Веолия спомага за осигуряването на достъп до ресурсите, опазване на съществуващите ресурси и възобновяването им.

Основни акценти 2019

Основни данни за Групата

3 бизнес направления: Вода, Отпадъци, Енергия

27, 189 милиарда евро приходи

178 780 служители по света

98 милиона души с предоставени водоснабдителни услуги


2 835 пречиствателни станции за отпадъчни води в експлоатация


3 548 пречиствателни станции за питейна вода в експлоатация


67 милиона души с предоставени канализационни услуги

519 046  бизнес клиенти


50 милиона тона преработени отпадъци
 

675 съоръжения за преработка на отпадъци в експлоатация 
 

42 милиона души с предоставена от името на общините услуга сметосъбиране

45 097 термоинсталации в експлоатация


591 отоплителни и охладителни мрежи в експлоатация
 

41 милиона MWh произведена енергия
 

2 357 управлявани индустриални обекта


Did you know Veolia is able to generate green power from olive stones or coffee grounds? Or to power cars with biofuel made from frying oil?...
Discover the amazing feats that the group achieves every day for its clients.
2019 Интегриран годишен доклад ONLINE