Групата Веолия

 

Групата Веолия е световен лидер в оптимизираното управление на ресурсите. С близо 178 894 служители по света Групата създава и предоставя  решения за управлението на услугите в трите направления – вода, енергия и отпадъци, като така допринася за устойчивото развитие на обществата и индустриите.

 

Чрез дейността си в тези три допълващи се направления Веолия спомага за осигуряването на достъп до ресурсите, опазване на съществуващите ресурси и възобновяването им.

Основни акценти 2020

Основни данни за Групата 2020

3 бизнес направления: Вода, Отпадъци, Енергия

26, 010 милиарда евро приходи

178 894 служители по света

95 милиона души с предоставени водоснабдителни услуги


2 737 пречиствателни станции за отпадъчни води в експлоатация


3 362 пречиствателни станции за питейна вода в експлоатация


62 милиона души с предоставени канализационни услуги

464 948  бизнес клиенти


47 милиона тона преработени отпадъци
 

685 съоръжения за преработка на отпадъци в експлоатация 
 

40 милиона души с предоставена от името на общините услуга сметосъбиране

45 806 термоинсталации в експлоатация


611 отоплителни и охладителни мрежи в експлоатация
 

43 милиона MWh произведена енергия
 

2 137 управлявани индустриални обекта


Did you know Veolia is able to generate green power from olive stones or coffee grounds? Or to power cars with biofuel made from frying oil?...
Discover the amazing feats that the group achieves every day for its clients.
2019 Интегриран годишен доклад ONLINE