Групата Веолия

 

Веолия се стреми да се превърне в компания – еталон за екологична трансформация. С близо 218 000 служители на пет континента, Групата проектира и внедрява решения, едновременно практични и полезни, за управлението на водите, отпадъците и енергията, с които допринася за радикална промяна на света. Чрез трите си взаимодопълващи се дейности, Веолия съдейства за осигуряването на достъп до ресурсите, съхраняване на наличните ресурси и тяхното възобновяване. През 2023 г. Групата Веолия доставя водоснабдителни услуги на 113 млн. души, канализационни услуги – на 103 млн. души, произвежда 42 TWh електроенергия и рециклира 63 млн. т отпадъци. "Веолия Енвиронман" (регистрирана на борсата Paris Euronext: VIE) отчита през 2023 г. консолидирани продажби от 45,3 млрд. евро.

 

Основни акценти 2020

Основни данни за Групата 2022

3 бизнес направления: Вода, Отпадъци, Енергия

42, 885 милиарда евро приходи

220 000 служители по света

79 милиона души с предоставени водоснабдителни услуги


2 737 пречиствателни станции за отпадъчни води в експлоатация


3 362 пречиствателни станции за питейна вода в експлоатация


61 милиона души с предоставени канализационни услуги

464 948  бизнес клиенти


48 милиона тона преработени отпадъци
 

685 съоръжения за преработка на отпадъци в експлоатация 
 

40 милиона души с предоставена от името на общините услуга сметосъбиране

45 806 термоинсталации в експлоатация


611 отоплителни и охладителни мрежи в експлоатация
 

48 милиона MWh произведена енергия
 

2 137 управлявани индустриални обекта


Did you know Veolia is able to generate green power from olive stones or coffee grounds? Or to power cars with biofuel made from frying oil?...
Discover the amazing feats that the group achieves every day for its clients.
2019 Интегриран годишен доклад ONLINE