Вода

Предоставяме чиста питейна вода или чиста технологична вода, като пречистваме отпадъчните води или превръщаме утайките в ценен източник на енергия – ежедневните потребности.

Нашите експерти могат да Ви съдействат да проследявате и подобрявате цикъла на пречистването на питейната вода и отпадъчните води, оползотворяването на утайките и производството на зелена енергия, да съкращавате разходите, изпълнявайки целите си и спазвайки регулаторните изисквания. Предлагаме оферти при поискване и технически решения, разработени индивидуално за Вашия обект и/ или бизнеси.

Услуги
Система за мониторинг, анализ и намаляване на енергийни и водни разходи, която позволява измерване и оптимизация на ефективността на сгради и техническа инфраструктура, с цел спестяване на енергийни и водни ресурси
Услуги
Услугата се предлага, както за цели сгради или етажни собствености за ново и старо строителство, така и за индивидуални клиенти без допълнителна такса за обслужване
Услуги
Ние предлагаме изграждане на компютърни хидравлични модели на водоснабдителна система или части от нея с помощта на специализиран софтуерен продукт, в зависимост от нуждите и входящите данни, с които разполага клиента.
Услуги
Ние предлагаме обследване на съществуващи водоснабдителни системи (или мрежи) включващи заснемане, измерване на налягане и дебит в характерни възли, анализиране и хидравлично моделиране
Услуги
Ние предлагаме измерване и запис на свободния напор във водопроводната мрежа на посочено от клиента място
Услуги
Ние предлагаме Система за дистанционно отчитане, Комплексна услуга за доставка, монтаж, тестване и пломбиране на индивидуални водомери, както и Малки водопроводни услуги.
Услуги
Ние предлагаме специфични и иновативни решения: цялостни адаптирани индивидуални решения за всички видове мрежи, системи за пречистване на вода, котли, чилъри и инсталации за сгъстен въздух
Услуги
Ние предлагаме трасиране и откриване на скрити течове, трасиране на проводи по вътрешно-площадкова водопроводна мрежа
Услуги
Ние предлагаме почистване на канали, шахти, колектори и улични канали; инспекция на канали с видеокамера; подмяна и изграждане на канализационни отклонения