Вода

Предоставяме чиста питейна вода или чиста технологична вода, като пречистваме отпадъчните води или превръщаме утайките в ценен източник на енергия – ежедневните потребности.

Нашите експерти могат да Ви съдействат да проследявате и подобрявате цикъла на пречистването на питейната вода и отпадъчните води, оползотворяването на утайките и производството на зелена енергия, да съкращавате разходите, изпълнявайки целите си и спазвайки регулаторните изисквания. Предлагаме оферти при поискване и технически решения, разработени индивидуално за Вашия обект и/ или бизнеси.

 

Hubgrade, интелигентното решение за мониторинг на Веолия 

 

С Hubgrade Веолия отговаря на потребностите на общините и промишления сектор за оптимизиране на потреблението на вода и справяне с предизвикателствата на клиентите през целия воден цикъл. Hubgrade осигурява възможност на клиентите да разглеждат и внедряват експлоатационни решения за ежедневните проблеми, пред които са изправени оператори и мениджъри.