Индустриални

Групата Веолия разработва и предоставя решения за управлението на услуги в сферата на водите, енергията и отпадъците, с което допринася за устойчивото развитие на общностите и индустриите. Чрез дейностите в тези три допълващи се направления Веолия помага за разработването на възможности за достъп до ресурси, опазването на съществуващите ресурси и възстановяването им.

Решенията, които 

предоставяме за общини и индустрии

 

 

Вижте повече за решенията, които Веолия предлага на пазарите от тези видеа. Ако имате въпроси или искате да научите за устойчиви решения за вашия бизнес или обект, може да се свържете се с нас.