Енергия

Ние предлагаме повече от технически услуги: увеличаване на жизнения цикъл на техническите системи и инсталации, осигуряване разполагаемост на активите, минимизиране на разходите по отношение на използването на енергия и вода, както и на експлоатационните разходи и въглеродните емисии.

Нашите експерти могат да ви помогнат да следите и оптимизирате консумацията на енергия и вода, да намалите разходите си, да постигнете целите си за ефективност и устойчивост , гарантирайки поддържката на инсталациите в съответствие с регулаторните изисквания и тези по отношение на околната среда.

Услуги
Измерване на замърсеността, оптимизиране на системи за филтрация и управление на ефективността за гарантиране на отлично качеството на въздуха в затворени помещения
Услуги
Система за мониторинг, анализ и намаляване на енергийни и водни разходи, която позволява измерване и оптимизация на ефективността на сгради и техническа инфраструктура, с цел спестяване на енергийни и водни ресурси
Услуги
С нас можете да следите, отчитате и контролирате потреблението на енергия на Вашите сгради, да намалявате разходите си и да изпълнявате целите си за ефективност и устойчивост
Услуги
Ние предлагаме надеждни, качествени и бързи технически услуги
Денонощни аварийни екипи (24/7)
Услуги
Оптимизираме техническите, икономическите и екологичните показатели на Вашите съоръжения
Услуги
Ние предлагаме енергийни обследвания за повишаване на ефективността на Вашите обекти и намаляване на експлоатационните разходи
Услуги
Ние Ви предлагаме договори за енергийни услуги с гарантиран резултат
Услуги
Ние ви предлагаме проектиране и инсталиране на измервателни и мониторингови системи, които да проследяват Вашето потребление на енергия и вода
Услуги
Ние предлагаме специфични и иновативни решения: цялостни адаптирани индивидуални решения за всички видове мрежи, системи за пречистване на вода, котли, чилъри и инсталации за сгъстен въздух