Енергия

Ние предлагаме повече от технически услуги: увеличаване на жизнения цикъл на техническите системи и инсталации, осигуряване разполагаемост на активите, минимизиране на разходите по отношение на използването на енергия и вода, както и на експлоатационните разходи и въглеродните емисии.

Нашите експерти могат да ви помогнат да следите и оптимизирате консумацията на енергия и вода, да намалите разходите си, да постигнете целите си за ефективност и устойчивост , гарантирайки поддържката на инсталациите в съответствие с регулаторните изисквания и тези по отношение на околната среда.