Отпадъците - възможности

Съдействаме на нашите клиенти в секторите на промишлеността, търговията и институциите да управляват, третират, рециклират и депонират по безопасен начин опасни и регулирани отпадъци. Нашият екип, който е най-добър в тази сфера, разполага с уникални знания, умения и технологии и предлага услуги с добавена стойност, които защитават хората и околната среда.