Безопасност и здраве при работа

Нашата работна сила е най-ценното ни преимущество, безопасността на нашите служители е наш приоритет номер 1

Веолия е твърдо ангажирана да гарантира
безопасната и сигурна работна среда.

 

Предотвратяването на рискове, свързани със здравето и безопасността на работното място, е основна ценност на Веолия като световен лидер в предоставянето на услуги в полза опазване на околната среда.

 

Нашето основно богатство, и следователно нашият пръв по-важност актив, са жените и мъжете, които съставляват нашата група. Постоянната грижа за здравето и безопасността на всички тях, заедно със защитата на нашите клиенти и общностите, на които предоставяме услуги, е най-важният ни приоритет: това се отнася за всички, без изключение.

 

Нашата цел е да осъществяваме дейностите си, като се грижим за здравето и безопасността на нашите служители и на заинтересованите страни. За да постигнем това, основахме нашата политика на ръководните принципи на Международната организация на труда, като ангажирахме и социалните си партньори.


Безопасност и здраве при работа: какви са нашите отговорности?

 


 

Всяка година през месец септември Веолия организира своята Международна седмица по БЗР
Веолия разработва Стандарти за управление на високорискови дейности, чрез които дефинира единни изисквания към представянето на всички компании от Групата по света