Референции на Групата (Business Cases)

Франция
Веолия работи заедно със своите клиенти във всички аспекти на дейността по безопасно извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения.
Франция
Извеждането от експлоатация на вагонния жп парк е сериозно техническо и екологично предизвикателство. Има много малко компании, които могат да предложат целия спектър от нужната експертиза, включително логистика, демонтаж, отстраняване на азбеста, оползотворяване на материалите, за да се стигне до преработката на преработваеми и отпадъци, които не подлежат на преработка.
Великобритания
Веолия създава система за извеждане от експлоатация и демонтаж на излезли от експлоатация нефтени и газови платформи
Великобритания
С подкрепата на британското правителство за международната мисия за унищожаване на сирийски химически оръжия, ръководена от Организацията на обединените нации, на Веолия бе възложено да разруши 150 тона материали.
Нидерландия
Веолия помага на компанията Марс да намали водния и въглеродния си отпечатък.
Великобритания
Компанията Diageo е създадена през 1997 г. чрез сливане между Guinness и Grand Metropolitan и днес е световен лидер в производството на бира, вино и спиртни напитки. Компанията реализира стратегия за по-малък разход на енергия и вода в основното си съоръжение в Шотландия.
Франция
На площадката си в Плеси-Гасо (Plessis-Gassot) във Франция Веолия произвежда 130 гигаватчаса електрическа и 30 гигаватчаса топлинна енергия всяка година, чрез оползотворяване на енергията от биогаза от депонираните отпадъци, неподлежащи на вторична преработка.
Франция
Във Франция излезлите от употреба продукти са управлявани от екологични организации в съответствие с концепцията за "разширената отговорност на производителя" (EPR). Веолия работи от името на една от тези организации, Eco-MOBILIER, като събира и преработва мебелите, използваните в 48 административни области в цялата страна.
Германия
ПСОВ, експлоатирана от Веолия в немския град Гера произвежда достатъчно енергия, за до посрещне ежедневните си енергийни нужди.