Нашите местни инициативи

Проект "По-сигурни заедно"

В България от 2017 г. стартира специален проект „По-сигурни заедно“, целящ да се подобри осигуряването на БЗР на служителите, както и нивото на осведоменост, осъзнатост и отговорно отношение у самите служители. Едно основно предизвикателство, с което ръководството на Веолия ясно заяви намеренията си за промяна в областта на БЗР.

Основните цели на проекта са постигане на по-голяма ангажираност сред всички нива на мениджмънт в компаниите на Веолия и подобрена комуникация в областта на БЗР, внедряване на ефективен процес на управление на рисковете, свързани с БЗР и използването на подходящи инструменти за мониторинг и контрол.