#WeAreResourcers

  


 
                 
Отворени сме към света и към другите.

Знаем как да се обединяваме и подкрепяме, така че да гарантираме успеха на проектите си.

Виждаме света не просто какъвто е, а какъвто трябва да бъде. 
                             
Там, където останалите намират проблеми, ние виждаме иновативни решения.
        Не спираме да търсим!         
                                 
Винаги искаме да отидем отвъд познатите граници - да откриваме, осъвършенстваме и опитваме нови неща.

 
             

                                Възобновяваме световните ресурси                                     

Хората трябва напълно да преосмислят отношението си към природните ресурси. Трябва да открият нов, по-балансиран и устойчив икономически и социален модел на развитие. Каква е нашата мисия? Да подпомогнем преминаването към кръгова икономика и да предлагаме новаторски решения, които улесняват достъпа до природните ресурси, като същевременно ги пазят и обновяват. Навсякъде и по целия свят.

Нашите бизнес линии

 

 

 

Ние сме 168 800 Resourcer-и по цял свят

 

168 000 Resourcer-и
в 45 държави

100 милиона души,
с осигурен достъп
до питейна вода

45 милиона тона
преработени отпадъци

Произведени 44
милиона MWh енергия