"Веолия Сълюшънс България" ЕАД

"Веолия Сълюшънс България" ЕАД е сред водещите компании в предоставянето на българския пазар на индустриални услуги (услуги, предоставяни на място за индустрията) и услуги за енергийна ефективност на сгради. Компанията осигурява на своите клиенти персонализирани решения, базирани на доказан опит в областта на разработването, изграждането, експлоатацията и ефективната поддръжка на технически съоръжения.

Обхватът на услугите включва:

 

  • Експлоатация и техническа поддръжка (ЕиП) на: административни и офис сгради, търговско-развлекателни центрове, болници, търговски вериги, жилищни комплекси, летища, хотели;
  • Технически услуги за индустриални клиенти – проектиране, изграждане, поддръжка на ВиК системи, пречиствателни станции, системи за отопление, вентилация и климатизация (ОВК), електрически инсталации, котли, парни инсталации, инсталации за сгъстен въздух и други индустриални системи;
  • Hubgrade (дигитално управления на Вашите ресурси);
  • Управление на водни ресурси за индустрията;
  • Интегриран фасилити мениджмънт;
  • Енергийни спестявания с гарантиран резултат;
  • Проектиране и изграждане на съоръжения, използващи възобновяеми енергийни източници;
  • Мониторинг, одит и устойчиво намаляване на въглеродните емисии;
  • Енергиен мениджмънт и енергийна ефективност;
  • Проектиране и изграждане на инфраструктура за ВиК и топлинна енергия.  

Приблизително 80% от разходите в жинения цикъл на една сграда са свързани с потреблението на енергия, оперативните разходи и въглеродните емисии.

Нашите експертни услуги Ви съдействат да следите, отчитате и контролирате Вашето потребление на енергия, да намалявате разходите си и да изпълнявате целите си за ефективност и устойчивост. 

"Веолия Сълюшънс България" ЕАД

1618 София, жк Бъкстон,

Бул. "Цар Борис III" №159, 

етаж 11

02 813 20 21
[email protected]