Енергийната ефективност в хотели и курорти – важна част от портфолиото с услуги на Veolia

Компанията предлага умни и зелени решения за всички енергийни предизвикателства на хотелите и курортите

Veolia е глобален лидер в областта на техническите и енергийните услуги и предоставя на клиенти си адаптирани решения, базирани на доказан опит в разработването, изграждането, експлоатацията и поддръжката на чисти и ефективни енергийни системи. Компанията осигурява оптимизиране на техническите, икономическите и екологичните показатели на съоръжения в административни и офис сгради, търговски центрове (молове), болници, летища, хотели и жилищни комплекси.

Важна част от портфолиото на дружеството са услугите, предоставяни на хотелите и курортите. Veolia, като световен лидер, осигурява енергийни решения, които предлагат висока добавена стойност и отговарят на клиентските изисквания по отношение на надеждност, качество и цена. Благодарение на опита и експертизата си, компанията е гаранция за ефективност чрез стратегии за устойчивост, подкрепящи растежа на бизнеса им. 

Пример за успешно изпълнен проект и доказателство за рентабилност, качество и ефективност при прилагането на решенията на Veolia, е хотелската верига Marriott International във Великобритания. При осъществяването му, за период от 15 години, компанията изгражда комбинирани централи за отопление и електричество в 14 от общо 58-те хотела на веригата. Нашето партньорство с Marriott International включва проектиране, монтаж, поддръжка и експлоатация на технически съоръжения и инсталации.

Видими положителни резултати, след реализирането на проекта, са постигане на 10% икономия на енергията, по-добри оценки и сертификати за енергийната ефективност на хотелите от веригата, както и намаляване на въглеродния отпечатък, което е и продължава да бъде част от политиката и целите на Marriott International за околната среда.  Приложените мерки оказаха влияние не само върху оползотворяването на ресурсите и отражението им върху околната среда, но и върху сигурността и комфорта на посетителите на хотелите.

Отчитайки успешните практики, приложени в над 500 хотела по света, Veolia решава да разшири дейностите си и на българския пазар. Част от предимствата, които биха получили бъдещите ѝ партньори в хотелиерския сектор са:

- Партньорство с компания с доказан опит и клиенти в световен мащаб – Veolia осигурява сигурни, надеждни и с гарантирано качество услуги, както и гъвкавост, за да отговори напълно на очакванията и нуждите на клиентите си;
 - Редуциране на въздействието върху околната среда - Хотелите са големи потребители на енергия и вода и произвеждат големи количества отпадъци, за да предоставят услуги на своите гости. За тях, намаляването на отпечатъка, който оставят върху околната среда е важен, за да бъдат активно работещи в полза на обществото и да подобрят имиджа си;
- Намиране на добърия баланс между разходи и качество – Дългосрочен ангажимент за контрол на разходите чрез прозрачни програми за управление на активите;
- Hubgrade – Иновативното решение за непрекъснат мониторинг, контрол и оптимизиране ефективността на ресурсите Hubgrade допринася за промяна в поведението на потребителите, оптимизиране на ефективността на системите, прозрачност на използваната енергия и подобряване качеството на обитаване на сградите. От дълги години Hubgrade се прилага във Великобритания, Ирландия, Швеция, Холандия, Словакия, Белгия, Испания, Италия, ОАЕ и Австралия и др.;
- Създаване на устойчиви стратегии за пестене на ресурси чрез иновативни решения за рециклиране и възобновяеми енергийни източници;
- Дългосрочни ангажименти с местните партньори и местната общност. 

За Veolia

В България, Veolia предлага решения и развива дейност в следните области: производство на топлинна и електрическа енергия, експлоатация и техническа поддръжка на редица сгради, центрове и комплекси, фасилити мениджмънт, енергийна ефективност, когенерации и интегриране на възобновяеми енергийни източници; оптимизиране на технически, икономически и екологични показатели на съоръжения; енергиен мениджмънт и консултантски услуги; енергийни спестявания с гарантиран резултат и ефективност, които пряко допринасят за устойчивото развитие и конкурентоспособността на своите клиенти. 

Veolia Energy осигурява отопление на 3.4 милиона домакинства, управлява 76.000 енергийни инсталации и повече от 779 отоплителни и охладителни мрежи по целия свят.