Как един ВиК оператор допринася за намаляване на екологичния отпечатък върху околната среда? Примерът „Софийска вода“

„Софийска вода“, част от Веолия,  полага системни усилия за намаляване на екологичния отпечатък върху околната среда и резултатите са видими. Това заяви Станислав Станев, директор „Експлоатация и поддръжка“ по време на Осмия годишен Зелен форум, организиран от сп. "Мениджър" с участието на компании като Кока Кола ХБК, БМВ, Сен Гобен – България, „Теленор България“ и „Загорка“АД. Благодарение на правените инвестиции, на иновативните и интелигентни решения, от края на 2010 г. "Софийска вода" е понижила загубите на вода от 60,4% на 49.8% за 2015 г.  Това означава, че на природата са спестени над 50 милиона кубически метра вода или повече от три пъти обема на язовир „Бели Искър“. „Това се равнява на потреблението на град със 700 000 жители“, подчерта Станев.

Намаляване на течовете, чрез проактивни проверки и поддръжка, електронно фактуриране и дигитализация в обслужването на клиенти, обновяване на автомобилния парк, оптимизиране на GPS маршрути, са само част от мерките, които предприема компанията. Когато е възможно,  се използват безизкопни технологии, които все повече се внедряват в оперативната дейност на „Софийска вода“, което пази пътната инфраструктура на града.

През последната година компанията осъществява интелигентни решения за обследване и предпазване на главните колектори за отпадъчни води.
Благодарение на високата ефективност на пречиствателната станция за отпадъчни води край Кубратово се постига ниво на пречистване според най-високите стандарти на ЕС. Третираните и сертифицирани за безопасност утайки се използват за наторяване в земеделието, а чрез изградената през 2009 г. инсталация за улавяне на метан, отделян от утайката, се спестяват повече от 60,000 т емисии въглероден диоксид годишно, подчерта Станев. От 2015 г.  ПСОВ Кубратово е нетен износител на „зелена“ електроенергия.
Станев разказа и за работата на компанията с различни студентски инициативи. Така например заедно с Биологическия факултет на Софийския университет се реализира проектът „Жива вода“, чрез който се извършва наблюдение и изследване на качеството на водата в река Искър. Основната цел е да се провери дългосрочното състояние на основните водоизточници. „Искаме да се уверим, че след 20 години ние в София и нашите деца ще имаме качествена питейна вода. Очакваме интересни резултати от този проект, които ще бъдат публикувани своевременно“, допълни Станев.

Веолия Енвиронман е световен лидер в предоставянето на комплексни екологични услуги по света в трите си бизнес направления – вода, енергия и преработка на отпадъци.