Мащабната реконструкция в ж.к. „Люлин“ се изпълнява по график

От началото на юни „Софийска вода“ АД извършва реконструкция и изместване на водопровод по бул. „Джавахарлал Неру“ в ж.к. „Люлин“ 6 и 7. Стойността на проекта е 900 хил. лв. и той предвижда подмяна на повече от един километър съществуващ водопровод.

Реконструкцията и изместването на съоръжението е в участъка от от бул. „Панчо Владигеров” до ул. „703“ и по ул. „703“ в участъка от бул. „Джавахарлал Неру”  до ул. „Полк. Стоян Топузов“. Подмяната на съществуващия водопровод намалява риска от бъдещи аварии и осигурява гъвкавост в експлоатационно отношение, чрез зониране на водопроводната мрежа в столицата. Ремонтът продължава до края на септември, когато ще бъдат възстановени и всички настилки в реконструираните участъци.


Проектът е част от интензивната инвестиционна програма на „Софийска вода“ за периода 2017 г. – 2021 г. на стойност 209,16 млн. лв. Основната й цел е надеждна ВиК мрежа и подобрени услуги за клиентите на дружеството.