Промени в ръководството на „Софийска вода“ АД

Г-н Фредерик Фарош бе назначен за Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на "Софийска вода" АД, а г-н Арно Валто де Мулиак за Изпълнителен директор на „Софийска вода“ АД

На Общо събрание на акционерите на „Софийска вода“ АД, което се състоя на 19.01.2016 г., г-н Фредерик Фарош  и г-н Арно Валто де Мулиак бяха избрани за членове на Съвета на директорите като представители на „Веолия“ на мястото на г-н Бруно Рош и г-н Гиорги Палко. 

По предложение на Столична община, г-н Стефан Пелтеков и г-н Цветан Гергов бяха заменени в Съвета на директорите от г-жа Милена Ценова и г-н Бисер Дамяновски.

Г-н Фредерик Фарош  бе назначен  за Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на "Софийска вода" АД, а г-н Арно Валто де Мулиак за Изпълнителен директор на „Софийска вода“ АД.

По време на събранието бе заявен ясен ангажимент дружеството да продължи да развива своята стратегия в тясно сътрудничество със Столична община.