Резултатите на Веолия за първите шест месеца на 2016 г.: допълнителен стабилен растеж

Веолия оповести своите резултати за първите шест месеца на 2016 г., които продължават да показват стабилен растеж в унисон с целите на групата за 2016 г.

Продажбите на Веолия се подобряват с 0.1% през второто тримесечие. Растежът се дължи на набраната инерция при добрите продажби за периода:

•   По отношение на дейностите с общините, групата е спечелила голям брой договори като подновяването на партньорските взаимоотношения с Милуоки, САЩ, за управлението на отпадъчните води в града и околностите за период от 10 години.

•    На нашите индустриални пазари, рекорден 25-годишен срочен договор беше подписан с петролния химичен гигант Синопек, включващ управлението на целия воден цикъл на обекта си в Яншан, близо до Китай.
Междувременно, делът на нетната печалба на Групата беше 342 милиона евро, нараства с 6.4% (+10.1% при постоянен валутен курс) в сравнение с първото полугодие на 2015 г.

Значително спадане на дълга до 8.678  милиона евро се отчита към 30 юни 2016 г. в сравнение с 9.223 милиона евро към 30 юни 2015 г.

Забележете, че Групата продължава със своя разходно спестовен план, който възлиза на 121 милиона евро през първото полугодие.

В заключение, Веолия завърши операцията си по преориентиране, стартирана през 2012 година и обявява сключване на споразумението с Caisse des Dépôts Group по отношение на продажбата на дела й в Transdev.


Антоан Фреро, председател на Групата и СЕО споделя: "Резултатите, постигнати през първата половин година, продължават да бъдат задоволителни. Наблюдаваме последствията от стриктното управление като спестяванията са над първоначално планираните. Това пък води до по-нататъшно увеличение в маржа и подобрение при показателите за изпълнение. Ръстът на приходите  в ситуация на постоянен валутен курс доведе до развитие в положителна насока през второто тримесечие. Това беше постигнато с помощта на добра търговска динамичност и подписването на някои значими договори на приоритетните ни пазари. Най-актуалното събитие е подписването на важен договор за пречистването на промишлена отпадъчна вода в Китай със Синопек – най-голямата петролна индустриална група в Китай; носещ 3.3 милиарда евро  кумулативен приход за период от 25 години. Освен това, имам удоволствието да съобщя, че завършихме проект по пренасочване на инвестициите в Caisse des Dépôts във връзка с дела ни в Трансдев, което ни позволява да финализираме операцията си по преориентиране. Набраната инерция по отношение на продажбите продължава и усилията ни в посока на намаляване на разходите означава, че имаме възможността да потвърдим плановете си за 2016 г. и да сме уверени в постигането на целите си през 2018 г.“.