Трима студенти от УАСГ със стипендия от „Софийска вода“

Екип от трима студенти от Университета по архитектура строителство и геодезия (УАСГ) спечелиха едногодишна стипендия от „Софийска вода“, част от „Веолия“.

Даниела Гарилова, Гергана Иванова и Йордан Николов победиха в конкурса с проекта си „Изследване на влиянието на едри материали, попаднали в канализационната мрежа върху теоретичното разпределение на потока в зоната на канализационен преливник“.

Екип от трима студенти от Университета по архитектура строителство и геодезия (УАСГ) спечелиха едногодишна стипендия  от „Софийска вода“, част от „Веолия“. 

Даниела Гарилова, Гергана Иванова и Йордан Николов победиха в конкурса с проекта си  „Изследване на влиянието на едри материали, попаднали в канализационната мрежа върху теоретичното разпределение на потока в зоната на канализационен преливник“.  Новите стипендианти са студенти от 4-ти курс в УАСГ, специалност ВиК. Освен парична награда, в рамките на тази година те ще имат възможността да реализират собствения си проект с помощта на ментор от „Софийска вода“. 

Стипендията бе връчена по време на младежка научна сесия за сектор водно строителство, организирана по случай Световния ден на водата.

„Сътрудничеството с УАСГ е от изключителна важност за нас, тъй като студентите от университета ще се реализират в страната, Европа и света. Тази година стипендията получава екип от студенти със съвместен проект, което показва, че с екипна работа се постигат добри резултати в научноизследователската и развойна дейност“, заяви Арно Валто, изпълнителен директор на „Софийска вода“ АД и заместник изпълнителен директор на „Веолия“ за България“.

Г-н Валто посочи, че канализационната мрежа, за която се отнася проектът, е от ключово значение, както за работата на дружеството, така и за живота в столицата. Той добави, че областите, в които работи Веолия - ВиК, енергия и управление на отпадъци, са взаимосвързани и даде за пример Станцията за пречистване на отпадъчни води край Кубратово, където при пречистването се произвежда повече енергия от необходимата за работата на станцията.

Повече за стипендията на „Софийска вода“ част от Веолия

Стипендията  се дава за втора поредна година. Тя е насочена към бъдещите ВиК инженери, които се обучават в Хидротехническия факултет на УАСГ. Стипендията цели  да насърчи и стимулира студентите да стартират своето кариерно развитие като осъществят на практика своите добри идеи под менторството на доказали се специалисти в областта.

Право да кандидатстват за стипендия има всеки студент или екип от студенти. Всеки кандидат или екип трябва да представи своя идея за  развитие и изпълнение на конкретен проект в областта на пречистване на питейни и отпадъчни води, водоснабдяване и канализация, хидравлично моделиране или друг аспект от дейността на “Софийска вода“ АД, който би подобрил ефективността на работата на компанията в съответната сфера.