Веолия е водеща компания във внедряването на енергийната ефективност в България

"Софийска вода" събра институции, бизнес, НПО и наука в името на кръговата икономика

 „Веолия винаги е проявявала корпоративна социална отговорност и ги поздравявам за лидерското им поведение“, с тези думи г-жа Ивелина Василева, председател на Постоянната комисия по околната среда и води, откри днес дискусионен форум на тема „Кръговата икономика: Големите мечти се реализират в практически решения“ , организиран от Веолия, съвместно с Биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Тя допълни, че всеки ден трябва да е ден на околната среда, за да могат бъдещите поколения да живеят в чиста и здравословна околна среда при наличието на природни ресурси. 


В този форум, Веолия, специализирана в управлението на води, енергия и отпадъци, събра представители на институции, организации, бизнес и наука за 5 юни - Световния ден на околната среда. На дискусията в Софийския университет присъстваха и г-жа Малина Крумова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, Негово Превъзходителство Ерик Льобедел, Посланик на Франция в България, г-н Франсоа Деберг, регионален директор на Веолия за България и Балканите, представители на български стартъп компании за иновации, на такива с принос за развитието на кръговата икономика, на мултинационални компании, гости от други държави и др. 

Г-жа Малина Крумова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, също поздрави Веолия за инициативата по организирането на събитието с международно участие, като подчерта, че „Веолия е водеща във внедряването на енергийна и ресурсна ефективност във ВиК отрасъла в България.“
 
В конференцията участваха и стартъпи за иновации в областта на кръговата икономика в България – NASEKOMO, Cupffee, Sea Harmony и др. Представени бяха успешни примери от различни държави, за своя опит и усилия разказаха и представители на мултинационални компании като Кока-Кола и др. 

„За да постигнем устойчиво развитие, е нужно да се включат всички – политици, бизнес,  наука, НПО. Това може би не е най-бързият, но е най-правилният път. Затова организираме този форум. Поставихме началото през 2015 с дискусия в по-тесен формат, но имаме желанието да продължим да работим за постигането на кръгова икономика и опазването на ресурсите не само на практика, както правим ежедневно в нашата работа, но и с поставянето на темата в дневния ред на обществото“, каза Арно Валто, изпълнителен директор на Софийска вода, част от Веолия. 

“В България не е лесно да се прави енергийно независим бизнес, но е напълно осъществимо. Например Пречиствателната станция за отпадъчни вода на Софийска вода в Кубратово е напълно енергийно независима от 2015 г. и дори е пример за иновации и успешна практика по цял свят”, каза Станислав Станев, Директор “Експлоатация“ на Софийска вода.  

Как бизнесът и науката заедно правят революции бе показано от проф. Яна Топалова, от Биологическия университет на СУ „Св. Климент Охридски“. Тя представи и център за компетентност, в който няколко университета, заедно с бизнеса и компании като Софийска вода, си сътрудничат за научни проекти. 

Устойчивото развитие не е само идея, то е решение и отговорно поведение на всеки от нас. „От днес всеки трябва да направи равносметка за себе си какво всъщност прави през всички останали дни от годината и как се грижи за мястото, в което живее. За мястото, в което ще живеят децата му. Ние от Веолия се грижим непрекъснато за опазването на околната среда", каза г-н Франсоа Деберг, регионален директор на Веолия за България и Балканите. Той допълни, че компанията ще продължава да работи активно за кръговата икономика и ще организира още много подобни форуми.