„Веолия“ няма проект, свързан с ядрената енергетика в България

Във връзка с различни публикации в пресата, „Веолия“ информира, че Групата нито има интерес, нито ангажимент в какъвто и да било проект, свързан с развитието на ядрената енергетика в Република България както самостоятелно, така и в партньорство.

По-специално, предоставената в медиите информация за интерес в проекта АЕЦ „Белене” е невярна и не се основава на факти.

Основните дейности на „Веолия“ са тясно свързани с нейните три бизнес направления, а именно: вода, отпадъци и енергия. Групата оперира в България  в две от бизнес направленията си – вода и енергия, чрез компаниите „Софийска вода“ АД и “Веолия Енерджи България“ ЕАД