Социални аспекти

Веолия е поела ангажимента да осигурява висококачествени ресурси, достъпни за общностите в обслужваните от нея региони, като предоставя ефективни услуги с цел по-голяма привлекателност и конкурентоспособност на регионите, съобразно тристепеннатастратегия за общностите:
a) непрекъснато подобряване на достъпа до основните услуги
b) поддържане на прозрачни конструктивни отношения със заинтересованите страни
c) подкрепа за местното икономическо развитие чрез целенасочено партньорство

ДОПРИНАСЯМЕ ЗА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
Веолия допринася за икономическото и социално развитие на общините и регионите, където работи, чрез делегираните ѝ публични услуги и чрез значителни инвестиции в развитието, поддръжката и ремонта на инфраструктурата.
                                               
ФОНДАЦИЯ ВЕОЛИЯ 
Фондацията Веолия е създадена през май 2004 г. и е сред водещите френски корпоративни фондации. Тя подкрепя нестопански проекти в полза на общностите във Франция и по света с цел да се предотврати социалната изолация и да се насърчи опазването на околната среда. Освен това фондацията предоставя спешна помощ за справяне с възникнали природни бедствия.