Нашата политика за човешки ресурси

Като лидер по отношение на устойчивото развитие, Веолия поема отговорността да прилага и поддържа модел на ефективни и успешни взаимоотношения между служителите. Моделът отразява фокуса на компанията върху служителите върху обединяването на служителите около основните ценности, решаващи за настоящето и при планирането за бъдещето на своите служители, клиенти и света.

СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА КУЛТУРА НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОБРОДЕТЕЛИ    

Уменията и експертността на служителите са основният актив на компания за предоставяне на услуги, каквато е нашата.
Веолия се стреми да оценява заслугите и усилията на служителите си, като им предоставя  много възможности за кариерно развитие. Насърчава се професионалната и географска вътрешна мобилност, индивидуалните планове за развитие, справедливата политика за компенсации и нарастващата възможност за акционерно участие на служители, като всичко това цели повишаване на мотивацията им за професионално и лично израстване.

УТВЪРЖДАВАНЕ НА НАШАТА РОЛЯ КАТО КОМПАНИЯ, КОЯТО ПОДКРЕПЯ ОБЩЕСТВОТО И ХОРАТА 
 

Тъй като е с разностранна дейност и отворена за целия свят, Веолия определя взаимната подкрепа като един от най-важните приоритети на политиката си за човешките ресурси.
Респектът ни към разнообразието, подкрепата на най-уязвимите служители и полагането на усилия за насърчаване на диалога служител – служител, отразяват този силен ангажимент. Разпространението на стандартите по отношение на човешките ресурси допринася за създаването на равни възможности за всички наши служители, навсякъде по света, като се гарантират достойни условия за живот и работа и достъп до обучение.
Фондацията на Веолия  работи за интегрирането на социално слабите хора в обществото, като подкрепя местни инициативи, спонсорирани от служителите на Веолия.

 

РАЗВИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УМЕНИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

Благодарение на политиката за обучение на работното място, полезна и за работодателите, и за служителите, предвиждаме и се съобразяваме  с промените в нашите дейности и конкретните потребности на общностите, на които предоставяме услуги.  Мрежата Кампус Веолия предлага надеждни и мотивиращи програми за обучение.
На всеки нов служител скоро след назначаването се подготвя  индивидуален план за интегрирането му, обвързан с подготовката му, разнообразието на дейностите на компанията и организациите, както и със специфичните изисквания за дейността. Процесът може да се осъществява в различни форми, като дни за въвеждане в длъжност на мениджъри, обучение на място и др.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОБРИ УСЛОВИЯ НА ТРУД  
 

Най-добрият начин, по който можем да дадем пример за предоставяне на добри условия на труд е с работата на терен, където се фокусираме ежедневно върху прилагане на нови способи за подобряването на условията на труд за служителите. 
За тази цел поощряваме подобряването на качеството на работната среда, което включва превенция на инциденти на работното място и професионални заболявания и здравословен баланс между работата и почивката. Отговорност за здравословното и безопасно работно място поемат служителите и мениджърите и правим всичко възможно да помогнем на служителите си да бъдат по-ефективни в съдействието на индустриалните клиенти и тези от местната власт, както и на милионите клиенти, които обслужваме ежедневно по целия свят. 

 

Сигнали във връзка с разнообразието и равнопоставеността
Веолия се ангажира да поощрява зачитането и признанието на разнообразието и на равнопоставеността. Ако желаете да ни информирате за проблем, свързан със зачитане на разнообразието, равнопоставеността или дискриминацията, моля пишете на:
Veolia
Diversity Team
38, avenue Kléber
75799 Paris Cedex 16
France

Since 1998, the Trophées Performance awards have recognized the most innovative work done by engineering and business students in their final year of coursework.
A central feature of Veolia’s human resources policy is its abiding commitment to consider local circumstances and the interests of its staff.