Фотоизложба „Живата вода“ представя моменти от изследвания на състоянието на основния водоизточник на София - р. Искър

​С кратка церемония в Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ бе открита фото изложбата „Живата вода“. Тя е част от цялостен проект, осъществен с подкрепата на „Софийска вода“, част от Веолия за изследване на екологичното състояние на река Искър и основните й притоци.

Последното подобно проучване е извършено преди повече от десет години, което прави очакваните данни от него изключително важни.

На изложбата са представени 50 фотографии на студенти от различни специалности, които проследяват пътя на водата и моменти от изследователската и лабораторната работа на екипите. Деканът на Биологически факултет доц. Стоян Шишков връчи сертификатите на отличените и специалните награди на журито. На първо място бе избрана снимката на Василена Ангелова, а нейни подгласници станаха Милко Кьойбашиев и Симона Първанова.

На церемонията присъства г-н Владимир Гълъбов – Старши мениджър „Комуникации“ на „Софийска вода” АД и проф. дбн Яна Топалова, катедра Обща и приложна хидробиология, а специален гост беше г-н Николай Савов, Директор на „Столично предприятие за третиране на отпадъци“.

В рамките на проекта ще бъде представена още една изложба и ще завърши с официалната публична защита на дипломните работи на студентите от Биологическия факултет.
 

Фотографията на Василена Ангелова отличена на 1 място
 

Снимка на Милко Кьойбашиев от р. Искър при гр. Самоков отличена с 2 място
 

Снимка пейзаж на Симона Първанова от яз. Доспат с 3 място