Фредерик Фарош: Веолия има сериозен ангажимент към софиянци, сега вече имаме и ресурса да го изпълним

„Веолия има сериозен ангажимент към софиянци, сега вече имаме и ресурса да го изпълним. Това отправя дългоочаквания позитивен сигнал за възстановяване на доверието необходимо да се осигурят по-нататъшни проекти и инвестиции в областта на енергията, преработката на отпадъци и води“, заяви Фредерик Фарош, директор на „Веолия“ за  България след като Комисията за енергийно и водно регулиране одобри бизнес плана на "Софийска вода" за 2017 – 2021 г.

Обсъжданията на приетия бизнес план с Комисията за енергийно и водно регулиране и Столична община бяха продължителни, трудни, но винаги конструктивни. Благодарение на показания професионализъм и висока експертиза от страна на всички институции, в крайна сметка беше финализиран смислен, прагматичен, изпълним и много полезен бизнес план за следващите пет години. Новият план за развитие на „Софийска вода“ е много ясен - ангажираме се да инвестираме повече от 200 милиона лева в следващите пет години. Подробен план на предвидените модернизации се съдържа в бизнес плана, одобрен от регулатора. Той  ще осигури устойчивост на дружеството, което ще му позволи да съсредоточи всичките си усилия в основната му дейност - обновяване и поддръжка на ВиК мрежата на София.

„Компанията веднага започва изпълнението на приетия петгодишен бизнес план“. Това заяви Арно Валто, изпълнителен директор на „Софийска вода“ след като по-рано днес стана ясно, че КЕВР одобри ценовото предложение на концесионера.

„Подобряването на ВиК инфраструктурата, обслужването на клиентите, намаляване на загубите на вода и инвестиране в екология са сред основните цели в новия бизнес план на „Софийска вода“ за периода 2017-2021 г. Той е изготвен в съответствие с разпоредбите на регулаторната рамка в България, но водният оператор е заложил и много приоритети, свързани не само с предоставянето на качествени услуги и отлична питейна вода“, категоричен е Валто. Той допълни, че компанията възнамерява да предложи нови административни и законодателни мерки за учредяването, например на социален воден фонд.

„Софийска вода“ си е поставила за цел да намали загубите с 20 милиона кубически метра през следващия петгодишен период. Предвиждат се създаването на мобилен център за посещаване на населените места в близост до София, въвеждане на безплатен телефон за обслужване на клиенти и много други подобрения“, подчерта изпълнителният директор.

Инвестициите са изключително важни, тъй като само ВиК мрежата в София е дълга 5500 километра. Това изисква значителни средства за поддръжка и подобряване, включително и на най-енергийно ефективната пречиствателна станция за отпадъчни води в цялата група на Веолия – тази в Кубратово.

Решението на регулатора, с което се приема бизнес плана на „Софийска вода“ е важно не само за компанията, но и за целия воден сектор. То ще отвори пътя за приемане и осъществяване на плановете и на останалите дружества, което ще доведе до тяхното стабилизиране и успешен завършек на реформата във ВиК сектора.