Г-н Фредерик Фарош е новият регионален директор на Веолия за България

Г-н Фарош има дългогодишен опит в енергийния сектор, както и в управленската структура на Групата

Считано от 15 декември 2015 г. г-н Фредерик Фарош, който досега изпълняваше длъжността главен изпълнителен директор, бизнес направление – Енергия Веолия България и Румъния, е назначен за Регионален директор на Веолия за България. Г-н Фарош има дългогодишен опит в енергийния сектор, както и в управленската структура на Групата. През последните двадесет години той ръководи и заема висши мениджърски позиции  в подразделения на енергийния бизнес на Веолия в България, Румъния, Полша, Литва, Чехия и Франция.

В годините той е доказал своите задълбочени компетенции в развитието на големи районни отоплителни и охладителни системи, централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, доставки на гориво, продажби на големи количества електроенергия, както и широкомащабна модернизация на производствени съоръжения.