Глобални предизвикателства, свързани с протеините

Предизвикателството според нас

 

Населението на планетата никога не се е увеличавало толкова бързо. Световното население сега е над 8 млрд. души, а до 2050 г. ще достигне 9 млрд. В следващите 50 години ще трябва да произведем повече храна отколкото през последните 10 000 г., и по-конкретно, ще са необходими 70% повече животински протеини, за да се отговори на потребностите в световен мащаб. Затова спешно трябва да открием нови по-устойчиви и щадящи околната среда източници на протеини както за консумация от човека, така и за храна за селскостопанските животни. Това ще е възможно, ако започнем да действаме сега!

 

Увеличаване на натиска върху оскъдните ресурси

 

В момента на животновъдството се дължи отделянето на 7 гигатона CO2 годишно, което се равнява на 15% от емисиите на парникови газове в резултат на човешката дейност според Организацията на обединените нации по прехрана и земеделие.

70% от земеделските земи се използват за животновъдство, което е една от основните причини за обезлесяването. Освен това, аквакултурите изискват големи количества рибно брашно, което от своя страна, става причина за прекомерния улов и разрушаването на морските екосистеми.

 

Нашето решение: биоконверсия чрез насекомото черна муха – войник

 

Веолия – възможности и гаранции

Базирайки се на стабилния индустриален капацитет на Групата, дружеството на Веолия, чиято дейност е свързана с биоконверсия, разработва устойчиви съставки с високо качество за храна на животните и растенията. Производството на ентолипиди отговаря на най-високите промишлени стандарти и най-строгите регулаторни изисквания, като гарантира първокласен продукт:

  • Постоянно качество на продуктите
  • Устойчиви и надеждни доставки от производство в индустриален мащаб
  • Земеделие и животновъдство с методи за нулев отпадък.