Качеството на питейната вода в София се следи на всеки 15 секунди в реално време

В Световния ден за мониторинг на водата (18 септември) „Софийска вода“ напомня колко е важно хората да бъдат информирани за качествата на питейната вода, която използват. „Софийска вода“ следи ежедневно показателите на питейната вода във всички точки от водопроводната мрежа.

В Световния ден за мониторинг на водата (18 септември)  „Софийска вода“ напомня колко е важно хората да бъдат информирани за качествата на питейната вода, която използват. „Софийска вода“ следи ежедневно показателите на питейната вода във всички точки от водопроводната мрежа.

„Софийска вода“ прави близо 10 000 анализа по над 50 показателя на питейната вода месечно, съгласно нормативните изисквания на страната и европейската директива за води, предназначени за консумация от човека. Освен задължителния по закон планиран брой проби, компанията прави денонощно още стотици извънредни анализи годишно при всяка по-сериозна авария по мрежата, при подадени сигнали от клиенти за съмнения за качеството или допълнителна проверка на резервоари и съоръжения.

Дружеството е поставило качеството на питейната вода в София като свой приоритет. Чрез високотехнологичен онлайн мониторинг водата се анализира в реално време, а резултатите за физико-химичните й показатели са готови на всеки 15 секунди. Успоредно с електронния мониторинг, специализирани екипи на акредитирания Лабораторен изпитвателен комплекс към „Софийска вода“ взимат проби за анализ по целия път на водата от природните водоизточници, през пречиствателните станции и до най-крайната точка на водопроводната мрежа.

Планът за мониторинг на питейната вода се съгласува всяка година със Столична регионална здравна инспекция. Тя от своя страна провежда независими проби и анализи, като съпоставя с тях докладваните от дружеството резултати. Показателите за качество на водата са достъпни за всички клиенти на интернет сайта на „Софийска вода“ и се актуализират.

Компанията препоръчва на софиянци да пият по-често вода от чешмата. Ниското съдържание на разтворени соли в нея я прави подходяща за всекидневна употреба и полезна за нормалното функциониране на клетките в организма ни.

Повече за Лабораторния изпитвателен комплекс на Софийска вода
От 2014 г. Лабораторният изпитвателен комплекс (ЛИК) на „Софийска вода“ АД е с подновена акредитация. ЛИК е със сертификат и заповед за акредитация - до март 2018 г. Този факт удостоверява, че работата на лабораторията отговаря на изискванията на стандарта БДС EN ISO 17025:2006.
Освен подновена акредитация, ЛИК получи и разширение на нейния обхват. В обхвата вече е включена матрица „подземни води“,  както и още 31 метода за анализ и пробовземане. Това е причина все повече граждани и компании да се обръщат към ЛИК за проверка на качеството на различни водоизточници.