Катедра „Обща и приложна хидробиология“ включи за 70-годишния си юбилей резултатите от съвместния проект със "Софийска вода" „Жива вода“

В Аулата на Ректората Катедра „Обща и приложна хидробиология“ в Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ отбелязана 70-годишнината от създаването си. Ръководителят на Катедра „Обща и приложна хидробиология“ доц. д-р Ирина Шнайдер откри тържествената сесия и представи накратко историята на катедрата.

Поздравителен адрес от името на ректора проф. Анастас Герджиков по повод 70-годишния юбилей на катедрата беше поднесен от Заместник-ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ проф. Мария Стойчева. В него бяха отправени поздравления и специални благодарности към проф. Яна Топалова – с чиято помощ се осъществи проектът „Жива вода“ между Биологическия факултет на Софийския университет и „Софийска вода“  АД.

Изпълнителният директор на „Софийска вода“ АД Арно Валто бе сред поканените гости на сесията, заедно с представители на дружеството, пряко въвлечени в проекта. В приветствието си той подчерта, че за него е чест да бъде в сърцето на Софийския университет и да бъде част от „Жива вода“. По думите му постигнатите резултати са убедителен пример за това колко много можем да постигнем заедно, когато съчетаем практическия опит на бизнеса и работата на университетските среди. Г-н Валто отбеляза, че обединяващото всички присъстващи в Аулата е страстта им към науката и към опазването на планетата Земя. Той заяви, че е горд от резултатите и благодари на участниците като им пожела да мислят мащабно, да бъдат настоятелни нещата да се случват и да бъдат лидери в опазването на околната среда.

Проф. Яна Топалова представи най-общите аспекти на проекта, локализиран във водния цикъл на град София и посочи, че той е емблематичен и ключов за катедрата по две причини: „Първата е, че за първи път са работили в единство в трите модула на катедрата – хидробиология, ихтиология и аквакултури и водопречиствателни технологии. Втората - че той е финансиран от „Софийска вода“, един от най-важните потребители на кадри, които ние обучаваме в катедрата. И това още веднъж потвърждава здравата връзка между частния сектор, наука и образование“. Проф. Топалова отправи своята благодарност към работния екип и към „Софийска вода“. По проекта е работено в 4 докторски дисертации, оценено е екологичното състояние на река Искър по Наредба Н-4/2012 г. с активното участие на всички преподаватели от катедрата. За една година са публикувани 11 научно-изследователски статии в списание „Екологично инженерство и опазване на околната среда“ с данни за състоянието статуса на водите и биоразнообразието по поречието на р.Искър.

По време на събитието бяха представени постигнатите резултати от участниците по проекта „Жива вода“, фотоизложба, както и бе показан кратък филм, заснет по време на Летните учебни практики по хидробиология.
Заместник-ректорът на Софийския университет проф. Мария Стойчева изтъкна: „Днес, когато говорим за правата на човека, неминуемо включваме и правото на чиста околна среда“. Тя добави, че в тази област изследователите от катедрата са пионери и лидери и им пожела добър път през следващите 70 години.

Празникът бе уважен още от декана на Биологическия факултет доц. Стоян Шишков, заместник-декани на Биологическия факултет, представители на фирмата-партньор, представители на Столична община, директори на институти при БАН, преподаватели, студенти и гости.