Стандарти за управление на високорискови дейности

С цел да внедри най-добрите практики в осигуряването БЗР в определени работни процеси и специфични дейности Веолия разработи, на база богатия си опит в глобален мащаб, Стандарти за управление на високорискови дейности (Стандартите), чрез които дефинира единни изисквания към представянето на всички компании от Групата по света. Стандартите в много отношения значително надграждат нормативните изисквания в различните държави по света и отразяват стремежа на Групата да в лидер във внедряването на добри практики във всяко едно отношение.

 

10 Стандарта за управление на високорискови дейности

     1. Управление на енергията

     2. Течности под налягане

     3. Работа на височина

     4. Повдигателни дейности

     5. Управление на транспорта

     6. Опасни материали

     7. Електричество

     8. Изкопни дейности

     9. Огневи работи

    10. Ограничени пространства