Мащабни инвестиционни проекти за подобряване на канализационната мрежа са реализирани в столицата

Нови отливни канали за близо 2 млн. лв. в кв. „Горубляне“ и кв. „Лозенец“ предотвратяват рисковете от наводнения в случай на проливни дъждове.

В началото на м. октомври завърши изграждането на отливен канал по бул. „Арсеналски“ до р. Дреновичка. Инвестиционният проект на „Софийска вода” АД e на стойност около 525 хил. лева. Новото съоръжение е от две стъклопластови тръби, всяка с диаметър по 1 метър и 20 см и дължина 175 м. Каналът започва от новата преливна шахта на ул. „Богатица“, която се изгражда и финансира от Столична община по проект, който ще подобри транспортната комуникация, както и цялата подземна инфраструктура по тази натоварена улица.

Изграденият отливен канал е част от новото решение на канализационната мрежа на жилищна група „Южен парк“, което предвижда един основен колектор за битови и дъждовни води по ул. „Богатица“.

Реализацията на новия отливен канал по бул. „Арсеналски“ ще подобри качеството на предоставяната от дружеството услуга- отвеждане на отпадъчна вода за живеещите на ул. „Богатица” и съседните улици, като осигури отвеждането на дъждовните води от района и по този начин елеминира проблеми с наводнения на имоти.

Продължава и мащабното строителство на стойност около 1 400 000 лева  на  отливен канал от главен канализационен колектор на кв. „Горубляне“.

Строи се 375 метра стоманобетонов канал, който ще отвежда към река Искър прелелите при дъжд водни количества. Реализацията на отливния канал ще облекчи работата на канализационната система на кв. „Горубляне“, в това число и на съществуващата помпена станция, и ще предотврати риска от наводняване на имотите, разположени на изток от бул. „Самоковско шосе“. Строителните работи трябва да приключат до края на януари 2017 година.

„Софийска вода“ е инвестирала над 207 млн. лева за подмяна и рехабилитация на ВиК мрежата на територията на Столична община през периода 2011 – 2015 г. За петгодишния период са подменени и ремонтирани общо 326 км водопроводи и 45 км канали.  През 2016 г. дружеството ще инвестира над 48 милиона лева.