Международна седмица по Безопасност и здраве при работа на Веолия

Всяка година през месец септември Веолия организира своята Международна седмица по БЗР, през която се организират редица инициативи, вкл. с участие на външни заинтересовани страни, която цели да акцентира върху важността на осигуряването на здравето и безопасността на служителите, проактивното управление на риска чрез превенция и споделянето на добрите практики и знания между всички компания на Групата по света.

Петата международна седмица по БЗР на Veolia започна по целия свят на 16 септември 2019г. Под мотото „Заедно за по-добро бъдеще“, тази година Групата се спря на концепцията за безопасност чрез поведение с кампания „Наблюдението е грижа“.