Наградените от конкурса Екообщина 2016, в областта на водите, обмениха най-добрите практики с Веолия Чехия

В първото издание на конкурса, проведено през 2016-та, десет български общини спечелиха правото да се наричат ЕКООБЩИНА. Лауреатите бяха Търговище, Каспичан, Габрово, Годеч, Златоград, Брацигово, Бобов дол, Сливница, Велинград и Костенец.

Веолия връчи общо четири награди в разделите ВиК и преработка на отпадъци. Две от тях в сектор „Води“ са Габрово и Годеч. Общините бяха оценени от независимо жури от експерти за добрите практики и постиженията в категориите „Устойчиво управление на водите“ и „Устойчиво управление на отпадъците“. Отличените служители във водния сектор посетиха през май пречиствателните станции за питейни и отпадъчни води в чешките градове Храдец Кралове и Прага, лаборатория за изследване качествата на водите, кампуса на Веолия, Музея на водата в Прага. За участниците особено голям интерес предизвика системата SWIM – нова разработка, която позволява контрол и получаване на информация на всеки етап от водоснабдяването, звуково проследяване и локализиране на аварии в кратки срокове.

„Бяха споделени добри практики и опит, дискутираха се много въпроси. За краткото време успяхме да се запознаем на място с пълния цикъл на работа на едно ВиК дружество – добиване, пречистване, доставка, отвеждане, пречистване и заустване на водата“, сподели Васил Тренев, зам.-изпълнителен директор „Софийска вода“. Другите две награди бяха връчени на общините Търговище и Каспичан, за които предстои посещение на специалисти от Веолия в следващите месеци, които ще споделят добрите реализирани практики на „Веолия“ и ще участват в специално организиран одит.

Конкурсът ЕКООБЩИНА  цели да насърчи инициативи на общините в сферата на устойчивото развитие. Замислен е като една ежегодна инициатива, която да благоприятства обмена на добри практики между френски и български общини и действията на местно равнище. Инициативата се организира от Френското посолство, в партньорство с Министерството на околната среда и водите и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Инициативата е под патронажа на Президента на Република България.