„Дни на предизвикателствата“ събира изследователи

пътешественици и съмишленици на каузата за биоразнообразието от цял свят
с подкрепата на Веолия

От 2 до 5 декември с подкрепата на Веолия се проведе форумът, който събира в София изследователи и пътешественици от цял свят. 15-тото издание на събитието бе открито от Посланика на Франция, Флоранс Робин, думата беше дадена и на представители на Министерството на околната среда и водите и Министерството на земеделието, храните и горите.

Форумът беше открит и с изявление на г-н Франсоа Деберг, директор на Веолия за България и Западните Балкани. Той приветства публиката и сподели своята лична съпричастност към каузата на биоразнообразието и опазването на природата за нашия живот, на така важните за всички ни чиста вода, чист въздух. Г-н Деберг напомни, че „Възобновяването на световните ресурси“ е ежедневна амбиция на Веолия и със своята дейност и услуги компанията решава основните екологични проблеми:  опазване на природните ресурси, борба с изменението на климата и защита на биоразнообразието

Следвайки ангажимента си към биоразнообразието в България, тази година Веолия стартира двугодишен проект за оценка и анализ с препоръки на биоразнообразието на нашите обекти, оценени като чувствителни: ПСПВ Бистрица, ПСПВ Панчарево, ПСПВ Мала Църква, ПСОВ Кубратово на „Софийска вода“ АД и топлопреносната мрежа на „Веолия Енерджи Варна“.

Потвърждавайки ангажимента си за ефективно управление на ресурсите и екологичните показатели, тази година „Софийска вода“ АД разшири обхвата на системата за управление на околната среда и стана първият ВиК оператор с екологичен сертификат по схемата за еко-мениджмънт и одит (EMAS) в България. 

Той посочи и проекта между „Софийска вода“ АД и Биологическия факултет на Софийския университет „Живата вода“ като реален пример за иновативен подход, активно сътрудничество и успешно партньорство между бизнес, образование и наука.

Дискусията беше посветена на тема „Пресечни гледни точки за приоритетите на биоразнообразието във Франция и България през 2020 г.: какви предизвикателства и какви решения?”. Проведоха се и прожекции на документални филми и дискусии с режисьорите, посветени на опазването на биоразнообразието в контекста на драматичен спад на броя на растителните и животинските видове на планетата. Между известните личности бяха Жил Бьоф, професор в Сорбоната, Париж и специалист по физиология на околната среда и биоразнообразието, както и Еврар Венденбаум, алпинист, спелеолог, фотограф и режисьор на филми за научни експедиции, който в последните години изследва Гренландия, Мадагаскар и Амазония. 

Последните три дена форумът продължи в УАСГ, където гости бяха световно известни гидове, алпинисти и изследователи на природата, посветени не само на високия адреналин, но и на опазването на околната среда. Гл. ас. д-р Ивайло Йотинов от Биологическия факултет разказа за съвместния научноизследователски проект „Жива вода“ със „Софийска вода“, посветен на оценка на екологичното състояние и биоразнообразието на водите по поречието на р. Искър. Партньорството беше дадено като успешен пример за иновативно и устойчиво взаимодействие межди бизнеса и образованието. 

Всяка година събитието привлича множество посетители, които са любители на приключенията, красотата на природата и опазването на планетата.